Newcom - Overheid

Alle inwoners, ondernemers en bezoekers een participerende stem geven en daar effectief naar luisteren. Zo bouwen we samen aan onze samenleving

Mondige burgers, veeleisende ondernemers en verwachtingsvolle bezoekers. Als overheid wenst u te kunnen inspelen op de behoeften van verschillende doelgroepen in uw gemeente, provincie of waterschap.

Goed te weten dat Newcom al jaren actief is voor vele overheidsinstanties op verschillende niveaus. Diverse Benchmark onderzoeken zoals de burgerpeilingen van Waarstaatjegemeente.nl en de Ondernemerspeilingen zijn ons niet vreemd. Tevens voeren wij doorlopend diverse studies uit voor waterschappen en ministeries.

Bovendien biedt Newcom, bijvoorbeeld via opiniepeilingen overheden inzichten in actuele lokale, regionale en landelijke actualiteiten. Wij bieden oplossingen om maximaal in te spelen en grip te krijgen op de continu veranderende samenleving.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen