Een online resultatenrapportage geeft de opdrachtgever snel inzicht in de uitkomsten van kwantitatief onderzoek.

De presentatie wordt automatisch gegeneerd door Newcom uit de (ruwe) data die verzameld wordt in de eigen digitale onderzoekstool van Newcom. De resultaten worden weergegeven in kleurrijke grafieken of tabellen. Ook antwoorden op open vragen kunnen weergeven worden. Vaak is de presentatie al beschikbaar vanaf het moment dat de dataverzameling start. In dat geval weet de opdrachtgever al in een vroegtijdig stadium welke richting de uitkomsten op gaan. Een online presentatie bevat weinig tot geen interpretatie van de resultaten. Daarvoor is een offline rapportagevorm beter op zijn plaats.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen