SCRUM

De klant centraal in de Newcom Werkwijze…waarom wij werken volgens de Scrum-methode

Scrum

De klant centraal in de Newcom Werkwijze

…waarom wij werken volgens de Scrum-methode.

In 2014 heeft Newcom besloten dat er een aantal zaken moesten verbeteren in de traditionele manier van onderzoek uitvoeren voor klanten. Het was en  is onze overtuiging dat de innovatie waar klanten op wachten echter niet in onderzoeksmethoden zou moeten zitten, maar in de manier waarop de onderzoeksprojecten worden geleid. Door Scrum door te voeren in onze hele organisatie zijn onderzoeken meer ‘Agile’(wendbaarder) en transparanter geworden en met een korte doorlooptijd. Op deze manier sluiten we meer aan bij de belevingswereld en werkwijze van klanten. We verhogen zo de waarde van het onderzoek voor u als klant!

 Wist u dat Scrum uit de sport rugby komt?

Wat houdt dit precies in?

De wensen en behoeften van de klant staan centraal en er staat bij ieder project een team klaar om het onderzoek uit te voeren: all round onderzoekers die tevens specialist zijn  in hun vakgebied (media, zorg, onderwijs, mobiliteit) en die als team aan uw onderzoek werken, een Product Owner die in iedere fase van het onderzoek uw klantbelangen borgt, de planning bewaakt en voor de specialisten tevens sparring partner is en een Business Owner, die uw sparring partner is in het helder krijgen van uw probleemstelling en het definiëren van uw oplossing.

Door deze werkwijze houden wij de doorlooptijden relatief kort, bieden we kwaliteit doordat meerdere specialisten hun bijdrage leveren en bieden we optimale transparantie door u wekelijkse updates te geven over de voortgang.

Newcom werkwijze voor klanten from Newcom Research & Consultancy

Uiteraard zijn wij expert op ons vakgebied, maar u zult merken dat het onderzoek echt uw onderzoek is en blijft. We betrekken u bij de kick off van het onderzoek, het stellen van kaders en opzet van het meetinstrument. De dataverzameling is zo veel mogelijk real time online inzichtelijk. Nadat alle data verzameld is, houden we doorgaans een powersessie met de klant, waarbij we de ruwe data benoemen, onze eigen eerste inzichten vertellen en u vagen wat u opvalt. Vervolgens wordt het rapport geschreven. Daarbij worden altijd 3 teamleden betrokken. Uiteraard wordt het onderzoek afgerond met een presentatie en een evaluatie van het proces.

Ook intern evalueren we en optimaliseren we onze werkwijze. Ondermeer door het houden van sprintevaluaties. Bovendien spreekt de Product Owner de klanten op regelmatige basis en  voeren we ons eigen klanttevredenheidszonderzoek uit. Met een NPS van 61% en een rapportcijfer van 8,2 (mei 2019) zijn wij trots op wat we hebben neergezet, maar staan we uiteraard altijd open voor verbetering!

Meer weten over de Newcom-werkwijze en wat het voor u kan betekenen?

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief