Newcom onderzoek onthult inzichten over digitalisering in het onderwijs

Onderzoeksbureau Newcom heeft de resultaten bekendgemaakt van een grootschalig onderzoek naar de mening van leerlingen, studenten, docenten en ouders over digitalisering in het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de respondenten over het algemeen positief staat tegenover digitalisering in het onderwijs, maar er zijn ook enkele belangrijke kanttekeningen te plaatsen.

De vijf hoofdconclusies van het onderzoek zijn als volgt:

  1. Positieve houding ten opzichte van digitalisering: Twee derde van de leerlingen/studenten, docenten en ouders is in algemene zin positief over digitalisering in het onderwijs. Dit toont aan dat er een breed draagvlak is voor digitalisering binnen de onderwijssector.
  2. Terughoudendheid ten opzichte van kunstmatige intelligentie: Uit het onderzoek blijkt dat met name docenten in het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs terughoudend zijn over de meerwaarde van kunstmatige intelligentie in het onderwijs, in vergelijking met andere groepen.
  3. Redelijke tevredenheid over gebruiksvriendelijkheid: Leerlingen en ouders zijn over het algemeen redelijk tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van digitale leermiddelen in de klas. Dit wijst op een positieve ervaring met de huidige digitale leermiddelen.
  4. Kritische houding van MBO-studenten: Mbo-studenten zijn kritischer over online lessen dan studenten in het hoger onderwijs, wat aangeeft dat er ruimte is voor verbetering in het digitale onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs.
  5. Gebruiksvriendelijkheid van online platforms: Twee op de drie gebruikers kan gemakkelijk overweg met de online platforms op school. Echter, de beleving verschilt vooral op vormgeving, overzichtelijkheid en ondersteuning, wat aangeeft dat er ruimte is voor verbetering in de gebruikerservaring van deze platforms.

Het onderzoek benadrukt de diverse perspectieven van stakeholders in het onderwijs op het gebied van digitalisering en biedt waardevolle inzichten voor onderwijsinstellingen en beleidsmakers.

Newcom blijft zich inzetten voor het leveren van betrouwbare en diepgaande inzichten om organisaties te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Over Newcom
Newcom is een toonaangevend onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in onderwijs, zorg, mobiliteit en media. Met een focus op kwaliteit, betrouwbaarheid en impact levert Newcom waardevolle inzichten die organisaties helpen om effectieve strategieën te ontwikkelen.

Newcom deelt de Smart Education Monitor 2023 graag met u.

Benieuwd geworden naar alle resultaten en trends uit de Smart Education Monitor 2023? Vul onderstaand formulier in en krijg het rapport direct opgestuurd.