Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek geeft u de handvatten om uw medewerkers nog beter te laten floreren in hun werksituatie en daarbuiten

Medewerkertevredenheidsonderzoek is een erg ruim begrip, waarover veel geschreven is. Goed werkgeverschap is daarmee nauw verbonden en uit zich in medewerkers die vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met de collega’s met wie ze samenwerken. Vele onderzoeksaspecten spelen daarbij een rol. Om de tevredenheid onder medewerkers te meten maken wij gebruik van een eigen ontwikkeld wetenschappelijk model. Met alle gevalideerde componenten brengen we de tevredenheid over de werkinhoud, de werksfeer en de werkgever in kaart. Deze drie hoofdlijnen bepalen uiteindelijk de mate van loyaliteit.

Daarnaast hebben wij (verdiepings)modules ontwikkeld op het gebied van vertrouwen, cultuur, communicatie en commitment. Met behulp van deze modules krijgt u naast de medewerkertevredenheid en aanverwante aspecten nog beter zicht op de totale effectiviteit binnen uw organisatie. Deze aspecten brengen we in de analyse in relatie met elkaar, zodat u volledig inzicht krijgt in welke determinanten het sterkst zijn en welke minder van invloed. Daarna kan bekeken worden welke van deze factoren direct beïnvloedbaar zijn, zowel op de korte als lange termijn.

Welke vragen worden beantwoord in het medewerkertevredenheidsonderzoek?

  • Hoe tevreden zijn uw medewerkers en waarop kunt u optimaal sturen om de onderlinge relatie te versterken?
  • Ieder onderzoek wordt uiteraard op maat gemaakt naar gelang uw unieke situatie. 

Na het onderzoek

Het onderzoek geeft vaak nieuwe inspiratie en ideeën om uw klanten nog beter te bedienen. Soms zijn vanuit de resultaten ook meer drastische maatregelen nodig. Handelen naar de resultaten is best lastig. Newcom helpt u keuzes te maken middels een inspirerende workshop. U kunt meedoen aan onze periodieke klantenarena of we stellen – samen met u en op basis van het onderzoek – een workshop op maat op.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen