Berekenen van de lengte van een vragenlijst

Newcom kan u helpen met het berekenen van de lengte van een vragenlijst. De vragen in een kwantitatieve vragenlijst zijn divers van aard. Meestal gaat het om gesloten vragen: rapportcijfers, enkelkeuzevragen, meerkeuzevragen, Likertvragen, etc. Soms worden er ook open vragen gesteld, bijvoorbeeld als er verduidelijking bij een antwoord nodig is of wanneer er spontane reacties bij een onderwerp gemeten dienen te worden. Hieronder een overzicht van de vraagtypen die Newcom Research & Consultancy onderscheidt. Daarbij wordt het aantal vraageenheden per vraagtype vermeld. Het aantal vraagtypen zegt iets over de invulbelasting voor de respondenten (hoe meer vraageenheden, hoe hoger de belasting).

Type vraag naar aantalvraageenheden

  • Enkelkeuzevraag: 1
  • Rapportcijfer, Likertvraag: 1
  • Meerkeuzevraag: 1.5
  • Semantische vraag:1.5
  • Open vraag: 2
  • Korte introductie bij een vraag: 1
  • Lange introductietekst bij een vraag: 2-3
  • Visuele vragen: 1.5

Met het aantal vraagtypen kan een berekening gemaakt worden van de verwachte belasting voor de respondent. Hierbij worden de onderstaande regels gehanteerd:

  1. Bij online en schriftelijk onderzoek: som van het aantal vraageenheden / 5 = deelnametijd in minuten;
  2. Bij telefonisch onderzoek: som van het aantal vraageenheden / 4 = deelnametijd in minuten.

Kortom: Indien de vragenlijst 20 vraageenheden kent, zal bij online onderzoek de vragenlijst 4 minuten afnametijd kennen.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen