Voor- en nadelen per kwantitatieve methodieken

Elke methode heeft voor- en nadelen. Om de methode van kwantitatief onderzoek te bepalen kan gebruik worden gemaakt van onderstaand schema. In tabel 1 worden de sterke en zwakke punten van de belangrijkste methoden binnen het kwantitatief onderzoek met elkaar vergeleken.

Tabel 1: Voor- en nadelen van drie kwantitatieve onderzoeksmethoden

Voor- en nadelen van kwantitatieve onderzoeksmethoden

In tabel 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de methodieken, gekoppeld aan de voor- en nadelen. Allereerst worden de kwantitatieve methodieken behandeld. In tabel 3 worden drie kwalitatieve methodieken qua voor- en nadelen met elkaar vergeleken.

Tabel 2: Voor- en nadelen van kwantitatieve onderzoeksmethoden

Tabel 3: Voor- en nadelen van twee kwalitatieve onderzoeksmethoden

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen