Onderzoek resulteert vaak in veel data

De toegevoegde waarde van een onderzoeksbureau is dat het die data terugbrengt tot de kern en tot conclusies komt. Newcom werkt in deze fase volgens het piramideprincipe. Daarmee wordt op een logische en controleerbare wijze toegewerkt naar de kernboodschap van het onderzoek. Deze manier van werken bevordert het herkennen van samenhang tussen resultaten en het scheiden van hoofd- en bijzaken. Bij kwantitatief onderzoek wordt deze werkwijze ondersteund met statistische analysetechnieken (binnen het programma SPSS). Bij kwalitatief onderzoek worden andere technieken toegepast (fragmenteren, coderen en samenvatten van data).

piramideprincipe

Goed onderzoek doen

Producten

AFSPRAAK PLANNEN

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

CONTACT

NEWCOM.NL

Onafhankelijk onderzoek

EXPLORATIO.NL

Zelf onderzoek doen