Door: drs. Neil van der Veer

Remote onderzoek – Contactloos onderzoek

De afgelopen 2 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest. Zowel op de werkvloer als in de  onderzoeksbranche. Zo was het noodzakelijk om te bedenken wat de impact op het uitvoeren van onderzoek ging zijn. Hoe konden we blijven leren van patiënten, studenten, inwoners, reizigers, lezers en kijkers?

Hoe breng je het klantperspectief (nog steeds) in kaart? Hoe kun je je positie in de markt meten? En misschien wel belangrijker dan ooit: wat kunnen we leren van onze doelgroep? Waar liggen de echte kansen?

Contactloos onderzoek, dat is feitelijk het credo waar ook onze branche zich in coronatijd op voor heeft bereid. Bij contactloos onderzoek denken we al snel aan methoden. Focusgroepen, met een groep mensen in 1 ruimte is op dit moment immers bijna ondenkbaar. En hoe werken we ook samen met klanten? Voor Corona werkten we in al onze onderzoeken nauw samen met klanten. Hoe doen we nu bijvoorbeeld de powersessies? En hoe bakenen we samen goed af aan het begin van het traject?

Binnen Newcom hanteren we een matrix die snel helderheid geeft in wat voor type onderzoek er is en wanneer je welke methode het beste in kunt zetten. Het is enerzijds afhankelijk van het doel van het onderzoek (ben je op zoek naar operationele verbeterpunten of gaat het om een strategisch vraagstuk?). Daarnaast wordt een belangrijk verschil gemaakt tussen het type informatie wat je zoekt. Wil je vooral weten hoe het ervoor staat? Dan ben je dus op zoek naar beschrijvende informatie van de huidige situatie. Het gaat dan om evaluatief onderzoek. Of ben je op zoek naar diepere inzichten? In dat geval praat je over verklarend onderzoek.

Newcom Inzicht matrix

  • De X-as betreft het doel van de informatie. Is het doel om strategische informatie op te leveren? Of is het juist voor operationeel/tactisch gebruik?
  • De Y-as betreft het type informatie. Gaat het om redelijk recht toe recht aan te weten wat bijvoorbeeld verbeteringen en/of de positie is? Of gaat het om diepere inzichten?

Wat zijn de veranderingen voor contactloos onderzoek?

De verandering zijn vooral een afgeleide van het doel van het onderzoek en het gewenste type informatie.  Hieronder enkele voorbeelden.

  • Kwadrant 1 gaat om concrete verbeterpunten. Voorbeelden zijn hier bijvoorbeeld Usability onderzoek, (eenmalig) klanttevredenheidsonderzoek en/of bijvoorbeeld Campagne onderzoek. Dit type onderzoek levert waardevolle data op om Apps, Campagne materiaal of een element in de Customer Journey te verbeteren. Dit onderzoek wordt over het algemeen gemeten onder een bestaande doelgroep. Voor klanttevredenheidsonderzoek of het campagne onderzoek maak Newcom al heel lang gebruik van het geavanceerde platform Exploratio.nl. En Usability onderzoek kan tegenwoordig heel gemakkelijk op afstand.
  • Kwadrant 2 gaat om vinger aan de pols te houden op strategisch niveau. Een eigen panel of bijvoorbeeld het Multimediale Bereiksonderzoek is daar een goed voorbeeld van. Ook de Newcom BrandTracker (naamsbekendheid/imago) valt in dit kwadrant. Feitelijk gebeurden deze onderzoeken over het algemeen al online en de verandering in methode is nihil. Sterker nog: we zien het gebruik van (eigen) panels juist stijgen.
  • In kwadrant 3 (diepere inzichten) is wel herbezinning nodig. Veelal gebeurde deze methode op locatie (face 2 face, focusgroepen) en werd ingezet om het ‘waarom’ erachter te weten. Wat zijn hoofdkoopmotieven waarom klanten bij je komen? Wat zijn de barrières en waarom hebben ze bepaalde behoeften? De inzet van kwalitatief onderzoek op afstand zal hier noodzakelijk zijn. Met behulp van ons platform doen we testen met welke informatie we krijgen als we respondenten feitelijk op meer afstand hebben (maar wel zien en een dialoog kunnen voeren). In dit kwadrant is innovatie nodig.
  • Kwadrant 4 is gericht op input voor strategie. Vaak komen hier verschillende onderzoeksaspecten bij elkaar: hoofdkoopmotieven, positie in de markt en klantbehoeften. Onder verschillende doelgroepen (ook interne doelgroepen) wordt een systematische analyse uitgevoerd om exact te weten wat kansrijke strategieën voor jouw organisatie zijn. Ook hier is de inzet van online onderzoek heel normaal. Wat hierbij in de komende periode nog meer bij komt is de zogenaamde Observatie methode. Met behulp van een tool, observatieschema’s en opinies van thougtleaders wordt er geleerd zonder actief te vragen.

Met behulp van deze matrix kun je relatief snel bepalen wat de impact is op jouw onderzoek. Als je het gewenste abstractieniveau vast hebt gesteld, kun je vrij snel komen tot de juiste opzet.

Wrap up Contactloos Onderzoek

  1. Contactloos onderzoek zal komende jaren nog meer ingezet worden
  2. Feitelijk was een groot deel van het onderzoek al ingericht op ‘onderzoek op afstand’. Zowel qua methoden (online, panel, community) als qua focus van het onderzoek (klanttevredenheidsonderzoek, imago/brand tracker, medewerkerstevredenheidsonderzoek, etcetera).
  3. Voor face 2 face onderzoek worden vervangende technieken ingezet zoals online interviews, hangoutmeetings en bijvoorbeeld usability testen op afstand.

Tot slot kun je je ook afvragen of de ‘principes’ van onderzoek ook veranderen? Veranderen de principes waarmee onderzoek wordt opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd? Nee is onze stellige overtuiging. We wijze waarop insights tot stand komen veranderen niet direct. Nog steeds gaat het om een goede focus bepalen, terug brengen naar de kern, visualisaties toepassen, etcetera. Qua methodes zal er een continu innovatie plaatsvinden.