Door: drs. Steven Boekee

Newcom heeft eind augustus wederom ruim 3.000 Nederlanders van zestien jaar en ouder gevraagd naar hun houding en gedrag rondom de Coronacrisis.

Hoe ontwikkelt de beleving, het gedrag en de verwachtingen van de Nederlanders zich rondom de Coronacrisis? Deze vraag staat centraal in het longitudinale volg onderzoek van Newcom. Eind augustus is een representatieve groep Nederlanders ondervraagd.

In dit unieke onderzoek (waarin mensen echt gevolgd worden) kan exact geanalyseerd worden wat er gebeurt met hoe ze denken over de coronacrisis, wat hun gedrag is en wat ze ook verwachten van de toekomst.

Hierbij alle conclusies van het onderzoek:

  • De ontwikkelingen rondom corona worden minder positief ervaren en iedereen maakt zich wel ergens zorgen over.
  • Het draagvlak voor de Coronaregels is licht afgenomen sinds juni 2020.  De ‘Corona Blockers’ zijn in de afgelopen 2 maanden gestegen van 2.9 naar 3.2 Miljoen Nederlanders.
  • Het grootste deel vindt de maatregelen te soepel. Er mag meer en helderder worden gecommuniceerd door de overheid.
  • Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders verwachten een 2e golf. Voor 6 van de 10 Nederlanders is een vaccin voor maart 2021 allerminst zeker.

Wilt u meer lezen over de beleving van Nederlanders ten tijde van de coronacrisis? Vul onderstaande formulier in en ontvang gratis het rapport.