Door: drs. N. van der Veer

Newcom heeft het grootste trendonderzoek in Nederland uitgevoerd om het studiekeuzeproces in kaart te brengen onder studiekiezers in 6 vwo en 5 havo. Het onderzoek biedt hbo-instellingen en universiteiten informatie en aanknopingspunten om grip te krijgen op de reis die de scholier maakt op weg naar de juiste studie.

Aankomende studenten in 5 havo en 6 vwo staan onder druk. De vervroegde deadline van 1 mei voor het inschrijven verplicht de scholier tot het eerder maken van een studiekeuze. Daarnaast wordt de studiefinanciering vervangen door een leenstelsel. Scholieren kunnen zich daardoor niet te veel vertraging permitteren door een verkeerde studiekeuze.

Dat het maken van de juiste keuze lastig is, blijkt wel uit de cijfers. Het studiejaar 2012-2013 kende maar liefst 15.000 voortijdige uitvallers op het hbo en wo. Een kwart van de eerstejaars hbo-studenten wisselt in het eerste jaar al van studie en veel afgestudeerden hebben spijt van hun studiekeuze.  Het is daarom voor hbo-instellingen en universiteiten belangrijk grip te krijgen op het studiekeuzeproces, zodat zij toekomstige studenten kunnen helpen de juiste keuze te maken.

Maar hoe doe je dat? Welke informatiebehoefte hebben de scholieren op welk moment? Welke middelen hebben de grootste impact? En wanneer zijn zij echt klaar om te kiezen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Newcom Research & Consultancy ruim 1.400 examenkandidaten aan de tand gevoeld over hun gedrag, behoeften en ervaringen omtrent hun studiekeuze. Het onderzoek heeft online plaatsgevonden van oktober 2013 tot en met april 2014 onder 5-havisten en 6-vwo’ers. Dit heeft geresulteerd in unieke, volledige en diepgaande kennis over de ‘customer journey’ van de scholier.

Highlights onderzoek

Algemeen

  • Het examenjaar kenmerkt zich door twijfel en onzekerheid bij de studiekiezer;

5-havisten

  • Gebruik van informatiemiddelen fluctueert afhankelijk van status studiekeuze;
  • De impact van open dagen is doorlopend aanwezig;
  • Inhoud van de opleiding, open dagen en de instelling zelf zijn doorslaggevende factoren.

6-vwo’ers

  • 6-vwo’ers zijn informatie-omnivoren, ook als de studiekeuze al vast staat;
  • Traditionele, formele middelen zijn ‘blijvers’; social media hebben nauwelijks een rol van betekenis;
  • De impact van peers is doorlopend aanwezig en wordt versterkt richting de 1 mei deadline.

Newcom deelt de kennis graag met u!

Benieuwd naar de resultaten en wilt u (kosteloos) het uitgebreide rapport ontvangen?

Voor 5-havisten en 6-vwo’ers zijn afzonderlijke rapporten opgesteld. U kunt de volledige rapporten bovendien kosteloos bij ons aanvragen. Vult u uw gegevens in en u krijgt het uitgebreide rapport gratis toegestuurd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

{FormBuilder form=’DGS2014′}