Door: drs. Steven Boekee

U vraagt zich waarschijnlijk af wat bovenstaande vraag met onderzoek te maken heeft? Is men bij Newcom de weg kwijt? Nee, deze vraag is uiterst serieus bedoeld en heeft echt alles te maken met onderzoek. Ik verklap het antwoord alvast: piramides hebben niets te maken met museastukken! Althans niet waar het goed onderzoek doen betreft. Ik zal u uit leggen waarom.

Het maken van de juiste (strategische) keuzes is enorm belangrijk. Waar gaan we ons volgend jaar op richten? Toen we dat begin dit jaar aan ondernemend Nederland voorlegden eindigden we met een lijst van acht prioriteiten en alle prioriteiten lagen dicht bij elkaar qua belang. We vinden vaak alles belangrijk en we willen overal (veel) aandacht aan schenken. Ook wel bekend als het duizendpoot complex. Na een jaar is men dan vaak op geen enkel vlak echt opgeschoten. Een vergelijkbaar verschijnsel is het museum effect. Dikke rapporten, zonder onderscheid van hoofd- en bijzaken, die schijnbaar alleen maar dienen om onze ladekasten te vullen.

Bij ondernemen hoort het maken van keuzes. Het terugbrengen naar de kern en focus, is een belangrijke voorwaarde om deze keuzes te maken Als de basis voor deze keuzes, is focus in goed onderzoek een belangrijke voorwaarde. Onze visie op onderzoek doen betekent dan ook in de voorfase het traject goed af te bakenen. Desondanks liggen in de analyse en de rapportage fase het duizendpoot complex en het museum complex alsnog op de loer. Er zijn zoveel resultaten! De verleiding is dan groot om alles te willen weten. De risico’s? Overcompleet willen zijn en teveel analyses draaien die niet bijdragen aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De bijzaken worden dan tot hoofdzaken benoemd.

Als de resultaten verzameld zijn is het belangrijk om de kern te bewaken en de analyses en rapportage te koppelen aan uw hoofdvraag. U wilt immers direct met de resultaten aan de slag. Om dat te bereiken stellen we bij Newcom altijd de hoofdvraag van de klant centraal. Door eerst, voordat er maar één letter op papier is gezet, in een korte interne sessie met een aantal van onze projectleiders de eindconclusies van de resultaten op een rij te zetten. We stellen nog eens vast wat uw doel en vraag is. Daarna benoemen we gezamenlijk, op basis van de resultaten, de hoofdlijnen. We hanteren hierbij het piramide principe: de resultaten worden gegroepeerd naar overstijgende conclusies. Indien nodig worden die set conclusies naar een nog hoger abstractieniveau getild die het antwoord moeten geven op uw hoofdvraag. Resultaten die niet bijdragen aan conclusies en geen antwoord geven op uw vraag zijn ‘nice to know’. Daar nemen we afscheid van. Uiteindelijk heeft u behoefte aan een paar resultaten waar u direct mee aan de slag kan. In een concrete en overzichtelijke rapportage.

Onze manier van werken zorgt er voor dat we geen ‘museum aan data’ creëren. Resultaten staan niet op zich, maar zijn gericht op uw doelgroep en uw hoofdvraag. Het eindresultaat is focus in resultaten en keuzes. Hebben piramides en museastukken iets met elkaar te maken? Niet in onze visie. In tegendeel zelfs: piramides creëren juist geen museumstukken!