Door: drs. Neil van der Veer

In de afgelopen maanden hebben huisartsen hun flexibiliteit getoond: zij zijn vrijwel direct na de uitbraak van COVID-19 op een andere manier gaan werken én verwachten dit ook te blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek van de LHV onder 1600 huisartsen. Huisartsen verwachten een extra druk najaar. Zij maken zich grote zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg de komende maanden. Het is ingewikkeld om de reguliere huisartsenzorg te combineren met de vaak intensieve zorg voor coronapatiënten, van wie een groot deel thuis is.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “Huisartsen zetten zich schrap voor de najaarsdrukte, die in een aantal regio’s en praktijken al begonnen is. Zorgen over kwetsbare patiënten, de oplopende werkdruk, het eigen team en uitval door verkoudheidsverschijnselen zijn aan de orde van de dag.

We moeten er samen voor zorgen dat huisartsenpraktijken overeind blijven en zoveel mogelijk zowel de gewone zorg als coronazorg kunnen blijven bieden. Daarvoor is nodig dat de voorrang voor testen voor huisartsen en hun team nu echt in de praktijk wordt gebracht. En dat zij geen zorgen hoeven te hebben over de noodzakelijke beschermingsmiddelen of de financiële continuïteit van hun praktijk. Verder vragen we om begrip bij patiënten.

Ook de komende tijd zal het er anders aan toegaan in de praktijk: wanneer mogelijk zorg via telefoon of beeldbellen, minder ruimte in de wachtkamer en soms langere wachttijden. Zodat als het echt nodig is, patiënten bij hun huisarts terecht kunnen.”

Uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Newcom in opdracht van de LHV uitvoerde blijkt:

Huisartsen verwachten een extra druk najaar

De hoeveelheid zorg die huisartsen op het moment van peilen leverden, vergeleken met vóór de COVID-19-uitbraak, ligt niet op normaal niveau.

Momenteel zien huisartsen dat patiënten huisartsenzorg inhalen. In combinatie met de gebruikelijke drukte in het najaar, de nieuwe pneumokokkenvaccinatie, de ingewikkelde logistiek rondom de griepprik én de gevreesde tweede golf van de COVID-19-uitbraak verwachten huisartsen een extra drukke periode. Dat betekent onder andere meer consulten, voorgeschreven recepten en doorverwijzingen.

Zorg om kwetsbare groepen

Huisartsen geven in het onderzoek aan dat zij ontevreden zijn over de manier waarop zij hun vak konden uitoefenen en dat zij over het algemeen niet prettig hebben gewerkt in de afgelopen maanden. Reden daarvoor is dat bepaalde patiëntengroepen wegbleven uit de praktijk en/of zorg uitstelden. En ook omdat de huisartsenzorg door coronamaatregelen niet fysiek kon plaatsvinden maar anders of er minder tijd was voor bepaalde zorg.

Huisartsen zijn pas tevreden als hun patiënt goed geholpen kan worden. Over de effecten van de corona-uitbraak op kwetsbare groepen maken zij zich extra zorgen. In de afgelopen periode hebben huisartsen minder tijd kunnen besteden aan contact met en sociale visites aan ouderen en sociaal zwakkeren.

Huisartsen en hun team hebben grote flexibiliteit laten zien

Huisartsen hebben in de afgelopen maanden hun betrokkenheid en hun veranderkracht getoond. Zo zijn zij op een andere manier gaan werken én verwachten zij ook dit te blijven doen, laat het onderzoek zien. Zo zijn huisartsen op grote schaal beeldbellen en e-consulten gaan inzetten. Een groot deel van de huisartsen verwacht dat deze vormen van patiëntcontact blijven.

Ook heeft het overgrote deel van de huisartsen de fysieke consulten in de afgelopen tijd verlengd van 10 minuten naar 20 minuten en verwacht dit te blijven doen. Meer tijd voor een patiënt is nodig omdat zorgvragen vaak complex zijn.

Bekijk meer uitkomsten uit het LHV-onderzoek onder huisartsen

Het onderzoek is in opdracht van de LHV uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom, in de periode juli-augustus 2020 onder de leden van de LHV. Bijna 1600 huisartsen hebben de vragenlijst ingevuld.