Door: drs. L. Turpijn

Newcom Intelligence Center

Binnen het Newcom Intelligence Center wordt ‘de klant’ binnenste buiten gekeerd en zoomen we in op specifieke sectoren. Deze keer geven we u inzicht in de fundamentele vragen rondom de klant binnen de energiemarkt en gaan we na welke factoren, motieven en afwegingen een rol spelen in het keuzeproces van de energieconsument.

Met behulp van deskresearch en klantenarena’s hebben we een inventarisatie gedaan naar de volgende hoofdvragen:

  • Hoe ziet het keuzeproces van de energieconsument er uit?
  • Hoe kunnen energieleveranciers de klant meer centraal stellen??

Dit is medio oktober 2013 onderzocht onder inwoners van Nederland (diverse achtergrond, veelal personen die in het verleden geswitcht zijn).

Eerder onderzoek en overige bronnen tonen aan:

  • De energiemarkt is meer dan ooit in beweging;
  • Er is veel informatie beschikbaar en veel kanalen om informatie tot je te nemen;
  • Meer mensen switchen van aanbieder, klantloyaliteit staat onder druk;

Eén van de hoofdconclusies van het onderzoek is dat het keuzeproces van de energieconsument kort en weinig structureel is. Weinig consumenten houden structureel een vinger aan de pols en de bewustwording verloopt vaak toevallig (bijvoorbeeld bij acties, aflopen van contract etcetera). De consumenten lijken echter wel een zakelijkere houding aan te nemen (jaarlijkse check). Volgens de energieconsument is transparantie van de energiemarkt nog ver te zoeken. De energieconsument zoekt in alle aangeboden informatie vooral naar transparantie, maar ook naar uniformiteit en betrouwbaarheid geboden door een onafhankelijke bron. De energieconsument is namelijk op zoek naar harde feiten. Aan de hand van deze feiten wil hij een afgewogen keuze maken.

Hoewel prijs de doorslaggevende factor is bij de keuze voor een energieleverancier zijn aspecten als imago, visie, bekendheid en ervaring met de energieleverancier mede van belang bij het keuzeproces voor een energieleverancier. Keuze is ook beïnvloed door gevoel of toeval. De energieconsument maakt de uiteindelijke keuze dus niet op basis van de harde feiten waar men naar op zoek was!

Klantgerichtheid maakt het verschil

De energieconsument heeft grote twijfels of de energiemarkt de klant wel centraal wil stellen. De rol van de energieleveranciers is dus groot om het negatief beeld van de energiemarkt weg te halen en binding te creëren met de energieconsument. Bij kleine prijsverschillen bepaalt namelijk de mate van klantgerichtheid of de energieconsument de intentie heeft om te blijven. Er voor de klant zijn, de klant serieus nemen, meedenken met de klant en uniformiteit, betrouwbaarheid en transparantie verhogen. Het creëren van kansen om de klant centraal te stellen, daar gaat het om!

Over Newcom Intelligence Center

Met een actief programma wordt ‘de klant’ binnenste buiten gekeerd. De onderdelen van het programma zijn divers: diverse methodieken (focusgroepen, een online community, kwantitatieve onderzoeken), een expert netwerk, diverse seminars en samenwerking met kennispartners en onderwijsinstellingen. Het Newcom Intelligence Center wordt aangejaagd en gefaciliteerd door Newcom®.

Indien u mee wilt denken of op de hoogte wilt blijven, dan nodigen we u graag uit om contact op te nemen.