Door: drs. S. Buitinga

De tevredenheid met en het vertrouwen in de huisarts zijn groot. De huisarts krijgt maar liefst een 7,9 als rapportcijfer. Veranderingen in de huisartsenzorg lijken de patiënttevredenheid niet te beïnvloeden. Patiënten staan positief tegenover nieuwe ontwikkelingen in het huisartsenvak en in de praktijk. Dat blijkt uit onderzoek dat de LHV door ons liet uitvoeren naar hoe Nederlanders aankijken tegen de huisarts.

De huisarts wordt traditiegetrouw hoog gewaardeerd. Om de redenen voor die hoge tevredenheid te achterhalen en inzicht te krijgen hoe deze ook in de toekomst vast te houden, liet de LHV onderzoeksbureau Newcom onderzoeken hoe Nederlanders aankijken tegen de huisarts. Ruim 1.100 respondenten – zowel gezonde mensen als (chronische) patiënten – namen in 2015 deel aan het online onderzoek.

Deskundig en meelevend

82% van de Nederlanders heeft groot vertrouwen in de eigen huisarts. De huisarts is de bepalende factor in de tevredenheid met de praktijk, mét een hooggewaardeerd team om hem heen. De basis voor het rapportcijfer 7,9 ligt in de deskundigheid en meelevendheid van de huisarts. Paulus Lips, huisarts en bestuurslid van de LHV: ‘De huisarts is toekomstbestendig; veranderingen in de huisartsenzorg lijken de patiënttevredenheid niet te beïnvloeden. Daar mogen huisartsen heel trots op zijn. Want patiënten die zich gehoord, gezien en goed geholpen voelen, daar doen we het voor.‘

Nieuwe ontwikkelingen

Uit het onderzoek blijkt ook dat de generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en continuïteit van zorg een stevig fundament vormen voor de tevredenheid. Zowel patiënten als huisartsen zelf staan positief tegenover nieuwe ontwikkelingen in het vak en in de praktijk, zoals de praktijkondersteuner, de samenwerking met andere zorgverleners en de mogelijkheid tot e-mail contact met de huisarts. Patiënten geven in het onderzoek aan de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk belangrijk te vinden. De telefonische bereikbaarheid van de praktijk krijgt een ruime voldoende, evenals de openingstijden van het spreekuur en het gemak bij het maken van een afspraak.

Download factsheet
www.waarderingvoordehuisarts.nl