Patiënten die vanwege corona te maken hebben gehad met uitgestelde zorg waarderen de ziekenhuizen nauwelijks lager dan andere patiënten: met een 7,8 ten opzichte van een 7,9.

Dat is één van de resultaten uit het imago-onderzoek dat NVZ elke 2 jaar laat uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Dit jaar hebben meer dan 20.000 patiënten en consumenten de online vragenlijst ingevuld.

Sterk imago

Nederlandse ziekenhuizen hebben een onverminderd sterk imago. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan vertrouwen te hebben in de ziekenhuizen. Nederlanders geven in 2021 gemiddeld een 7,9 voor de ziekenhuizen waar ze zijn geweest als patiënt of bezoeker. Ook blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse ziekenhuizen sinds 2017 vooruitgang hebben geboekt op alle imagofactoren zoals persoonlijk, kwaliteit, efficiency en facilitair.

Samen beslissen vergroot de tevredenheid

NVZ-leden hebben de ambitie om Samen beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken. Dat is belangrijk, want Samen beslissen vergroot de tevredenheid over het ziekenhuis en zorgt voor een gevoel van gehoord en gezien worden, zo blijkt uit dit onderzoek. Nederlanders vinden dat ziekenhuizen goed scoren op de persoonlijke bejegening van patiënten en bezoekers. Ten opzichte van 2017 hebben ziekenhuizen zich sterk ontwikkeld op het vlak ‘begrijpen en betrekken’ van de patiënt ontwikkeld.