Door: drs. S. Boekee

De Nationale Denktank heeft zich dit jaar bezig gehouden met het thema ‘zorg voor gezondheid’. Zie hieronder het persbericht, op basis van het onderzoek, gefaciliteerd door Newcom.

PERSBERICHT

AMSTERDAM, 27 september 2013

Participatie in zorg kan op veel draagvlak rekenen

5 miljoen extra Nederlanders bereid informele zorg te verlenen

63 procent van de Nederlanders die nu nog geen informele zorg verlenen zou dat wel willen doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale DenkTank 2013 onder meer dan 1400 respondenten. De Nationale DenkTank schat dat er een potentieel is van 5 miljoen extra informele zorgverleners.

Slechts een kwart van de respondenten geeft aan nu al informele zorg te geven. Informele zorg is zorg die door mantelzorgers en vrijwilligers wordt geleverd, in aanvulling op zorg van beroepskrachten. Opvallend is dat van de mensen die nu nog geen informele zorg leveren, de meerderheid (61 procent) als reden geeft dat er nog geen beroep op hen is gedaan.

De bereidheid om informele zorg te geven verschilt per groep van mensen die zorg nodig hebben. Zo geeft 69 procent van de respondenten aan dat zij waarschijnlijk wel informele zorg aan kwetsbare ouderen zouden geven, terwijl bijvoorbeeld psychiatrische patiënten met 30 procent op minder steun kunnen rekenen. Er is minder draagvlak voor verplichte participatie: drie van de tien Nederlanders vinden dat er een zorgplicht moet zijn voor kinderen naar hun ouders.

Met het oog op de snel stijgende zorgkosten, die in 2012 €92.7 miljard bedroegen, wil het kabinet in toenemende mate een beroep doen op informele zorg. Johanneke Tummers, deelneemster aan de Nationale DenkTank 2013: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen bereid zijn daaraan bij te dragen.”

De onderzoeksresultaten sluiten aan op de analyse van de Nationale DenkTank 2013, die uitgaat van een nieuwe kijk op gezondheid. Daarin staan niet ziektes en beperkingen centraal, maar juist het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. De omgeving van mensen speelt daarin een belangrijke rol.