Door: T. Acar

Newcom is sinds 2010 partner van de Nationale Denktank en heeft hierbij als kritische toetssteen binnen de verschillende maatschappelijk thema’s van de Nationale DenkTank mogen fungeren. Newcom en de Nationale Denktank zetten hun samenwerking ook dit jaar voort en zullen zich buigen over wederom een complex en maatschappelijk relevant thema: ‘Zorg voor gezondheid’.

Sinds het begin van het voorjaar zijn de partners bezig met het concretiseren van de onderzoeksvragen. Binnen het onderzoek zal onder andere worden gekeken naar gedragsverandering bij de burger en de zorgverlener, naar kennisuitwisseling en opleidingen binnen de zorg en naar de rol van innovatie en technologie.

In oktober zijn de eerste resultaten van het onderzoek beschikbaar. Zie ook:

http://www.nationale-denktank.nl/2013/03/nationale-denktank-kijkt-in-2013-naar-het-thema-zelfregie-in-de-zorg