Door: drs. Steven Boekee

Hoe kijken consumenten en patiënten aan tegen de ziekenhuisbranche en wat zien zij als de belangrijkste pijlers voor goede zorg?’. Dit is de hoofdvraag uit het imago-onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de tweede keer heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Ruim duizend consumenten en patiënten van 18 jaar en ouder hebben in het voorjaar van 2016 de online vragenlijst ingevuld.

NVZ en Newcom stellen:
Tevredenheid ziekenhuiszorg onveranderd hoog

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat ons periodiek het imago van de sector meten. Op de resultaten kunnen de ziekenhuizen en ook de NVZ trots zijn. Nederlanders blijken in hoge mate een positief beeld te hebben van de sector.

Waarom imago onderzoek?

Dergelijk imago onderzoek wordt om vele redenen worden uitgevoerd:

Inzicht verschaffen – Wat is mooier dan je eigen branche of organisatie op allerlei elementen een schouderklopje te kunnen geven. Niets mooier dan trotse mensen nog trotser maken;

Eigen inzicht – Als (branche)organisatie wil je weten welk sentiment over de branche of je organisatie heerst en hoe zich dat ontwikkeld. Bijsturing begint met inzicht;

Kunnen bijsturen – Met de juiste analyses is te achterhalen op welke waarden gestuurd moet worden om beoogd effect te behalen. Dit maakt gericht bijsturen mogelijk; Campagne opstellen – Resultaten uit imago onderzoek zijn goed te gebruiken om campagne claims te doen naar relevante doelgroepen;

Lobby voeren – De resultaten zijn vaak prima in te zetten om je punt te maken. Dit naar diverse belangrijke doelgroepen. Denk aan stakeholders, politiek, financiers en andere belanghebbenden;

Product/dienst ontwikkeling – Imago onderzoek levert veelal kennis op hoe je eigen producten en diensten dient te positioneren om optimaal effect te hebben.

Meer weten?

De NVZ is terecht trots op de resultaten. Zij zet deze dan ook in om het beeld van de sector verder te versterken. U kunt alle resultaten lezen via: https://nvz-zorgimago.nl/. Wilt u meer weten over dit type onderzoek? Newcom helpt u graag verder. Neem contact met ons op via: drs. Sjoerd Buitinga.