Door: drs. S. Buitinga

Directeuren van branche organisaties positief gestemd over de toekomst

In samenwerking met MKB Nederland, VNO NCW, Wissenraet van Speandonck en Berenschot heeft Newcom een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen en trends bij branche organisaties. Het is de vierde keer dat de verwachtingen worden gemeten onder branche organisaties en de eerste editie van het onderzoek dateert uit 1998 (Het onderzoek wordt elke 5 jaar gehouden)

Aan dit onderzoek hebben 173 branche directeuren uit Nederland meegewerkt. De onderzoeksgroep is een representatieve doelgroep met een mix van sectoren, type leden, grootte, opbouw en hoogte contributie.

Van alle directies van de branche organisaties in Nederland verwacht 46 procent de komende 5 jaar te gaan groeien qua aantal leden. Ongeveer een kwart verwacht te dalen qua aantallen leden. Branche organisaties verwachten dat ze een positief imago onder hun leden hebben.

Newcom deelt de kennis graag met u!

Benieuwd naar alle ontwikkelingen, trends en verwachtingen van branche organisaties en wilt u (kosteloos) inzicht in het hele rapport?

Vult u uw gegevens in en u krijgt het uitgebreide rapport gratis toegestuurd.

{FormBuilder form=’rapport-branchemeter-2013′}