Door: drs. Jasper Lohuis

Voor drie op de tien kinderen is thuisonderwijs niet leuk, één op de tien ouders is ontevreden met thuisonderwijs

Newcom heeft medio april 2020 een groot onderzoek gedaan naar de beleving van thuisonderwijs onder ouders met schoolgaande kinderen en scholieren en studenten van MBO, HAVO/VWO, HBO en WO. 

Uit het onderzoek blijkt, dat drie van de tien ouders aangeven dat voor hun kinderen thuisonderwijs niet leuk is. Ook geeft één op de tien ouders aan, dat men ontevreden is over het aanbod van thuisonderwijs. Tegelijkertijd geeft 64 procent van de ouders aan dat men (zeer) tevreden is.

Ouders van kinderen in het basisonderwijs zijn nog het meest tevreden over het aanbod van het thuisonderwijs. Zo geeft bijvoorbeeld 73 procent van de ouders met kinderen op het basisonderwijs aan dat men tevreden is. Onder ouders met kinderen op het MBO ligt de tevredenheid lager. Van deze groep geeft 58 procent aan tevreden te zijn.

Van de ouders vindt 14 procent dat de ondersteuning die het kind krijgt van de leraar/docent onvoldoende is. Concreet gaat het dan om ruim 260.000 gezinnen. Juist door ouders met kinderen op het VMBO (twee op de tien) wordt dit relatief vaak aangedragen. Als men de begeleiding niet goed vindt, wordt er ook structureel minder tijd besteed aan het thuisonderwijs.

Voor eenoudergezinnen en lager opgeleide ouders is het geven van begeleiding een barrière. Zo zijn vier op de tien eenoudergezinnen het eens met de stelling ‘ik kan mijn kind(eren) inhoudelijk goed begeleiden’. Bij gezinnen met samenwonende/gehuwde ouders is de helft het eens met deze stelling. Hoogopgeleide ouders geven vaker aan dat ze hun kind inhoudelijk goed begeleiden dan lager opgeleide ouders.

Over het algemeen vinden scholieren en studenten zelf thuisonderwijs eerder niet leuk dan leuk. Vooral HAVO/VWO-scholieren geven aan dat ze geen goede uitleg krijgen.