Door: drs. I. Duchateau

We kunnen er niet om heen. Social media omringen ons. Social media zijn geaccepteerd en vormen een steeds belangrijkere informatiebron. Je kunt je er als individu misschien nog aan onttrekken, maar als organisatie is de druk groot om ‘iets’ met social media te gaan doen. Maar hoe doe je dat als organisatie goed? En waar begin je?

“Help, ik doe aan social media.”

In 2012 was landelijk 69% van de organisaties actief op social media. Wij zien dat veel organisaties er hun weg nog in moeten vinden. Vroeger gold ‘ik zend, de klant ontvangt’. Nu is het ‘ik zend, de klant zendt terug’. En soms ook: ‘de klant zendt… wat nu?!’ Veel organisaties beginnen met social media, zonder een (gedeeld) doel voor ogen te hebben, zonder urgentiebesef en/of zonder de capaciteit in de organisatie er op in te richten. Het gevolg is dan meestal dat het verwatert, frustratie oplevert, onder op de stapel komt te liggen en/of er ‘op goed geluk’ maar wat gedaan wordt.

Vier elementaire vragen

Een gedegen strategie is onontbeerlijk om de inzet van social media succesvol te maken. Daarbij gaat het niet om de vraag ‘hoeveel volgers hebben we?’, maar om de vraag ‘wat doen we voor onze volgers?’. En laten we eerlijk zijn: organisaties hebben geen volgers, noch vrienden. Ze behoren niet tot je ‘bezit’. Het zijn mensen die op dat moment aan je organisatie verbonden willen zijn. We zien bij het succesvol implementeren van social media meerwaarde in onderstaand schema. De vier vragen (en onderliggende vragen) zijn cruciaal om mee te nemen bij het ontwikkelen van een effectieve  sociale media strategie.

 De vragen 1, 2 en 3 in het schema kunnen grotendeels beantwoord worden op basis van intern parate klant- en marktkennis, maar ook door te kijken naar wat vergelijkbare organisaties in jouw professionele omgeving doen op gebied van social media. Denk qua methodes aan deskresearch en interviews of brainstromsessies met mensen binnen de organisatie, al dan niet ondersteund door externe experts. Voor vraag 4 moet je zonder meer het ‘veld’ in en in nauw contact komen met de doelgroep. Ook hier liggen kwalitatieve methodes, zoals interviews en focusgroepen voor de hand, maar om verwachtingen en behoeften daadwerkelijk te toetsen liggen kwantitatieve methodes voor de hand (zoals online onderzoek).

Nog een slag te slaan

Er is dus op zakelijk vlak over de hele linie nog een slag te slaan op het gebied van interactie op social media. Het gaat – ook met social media – om waarde creëren en toevoegen. En natuurlijk moet de schoorsteen roken. Dus een doelgroep bereiken is heel belangrijk. Maar in onze overtuiging zal dat vooraf moeten worden gegaan door vragen als: Hoe gaan we de doelgroep verrijken? Welke toegevoegde waarde leveren we nu ècht met social media? Hoe kunnen we ze nog meer helpen?