Door: drs. Neil van der Veer

Hoe betrekken we onze mensen bij deze cruciale inzichten?’ ‘Hoe zetten we het om naar actie?’ ‘Hoe kunnen we het perspectief van de doelgroep verbinden aan het perspectief van de organisatie?’

Cruciale vragen die we dagelijks tegenkomen bij onze klanten. Onze onderzoeksfilosofie gaat uit van vier, elkaar aanvullende, bouwstenen bij het bereiken van bruikbare inzichten. En daarmee bouwen we voor onze belangrijke klanten in feite hun eigen kenniscentra. Kenniscentra met een stevig fundament, altijd toegankelijk, gericht op insights, en waarbij leren centraal staat.

De vier bouwstenen kunnen we positioneren middels twee assen: de as van ‘rijkheid van inzichten’ en de as van ‘mate van betrokkenheid’.  Bij de as van ‘rijkheid van inzichten’ wordt een onderscheid gemaakt tussen informatie en kennis. Informatie gaat net iets verder dan data. Een rapportage met tabellen en grafieken of toegankelijke samenvattingen horen hierbij. Feitelijk is dit de basis van betrouwbaar onderzoek: het fundament. “Je bent zo goed als je dataset”. Niets is dodelijker voor goed onderzoek dan wanneer de vragen verkeerd gesteld zijn, de steekproef scheef is of als er fouten in de analyse staan.

Maar informatie wordt pas kennis als het wordt gekoppeld aan de strategie. Wat betekent het nu echt? En wat zijn de patronen? Met behulp van nauw samenwerken met onze klanten, geavanceerde data-analysetechnieken en aantrekkelijke presentaties geven we deze bouwsteen betekenis.

De as van ‘mate van betrokkenheid’ loopt van statisch naar dynamisch. Waar we bijvoorbeeld in de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd hebben, is in de toegankelijkheid van informatie. Je hebt een goed fundament nodig, maar we beseffen terdege dat informatie pas echt gebruikt wordt als het ook toegankelijk is. En het liefst voor een grote groep mensen binnen een organisatie. Middelen als infographics, interactieve dashboards en onze eigen onderzoekstools zijn daar exponenten van. Ook de collega’s van de contactpersonen bij onze klanten hebben altijd en gemakkelijk toegang tot de informatie.

Inzicht doet bewegen. En dat komt het beste tot haar recht in een insight sessie. Als we de inzichten op een rij hebben gezet en de informatie toegankelijk hebben gemaakt, dan komt de ultieme bruikbaarheid om de hoek kijken. Niet vanuit de ivoren toren van een onderzoeksbureau, maar echt in dialoog. Samen sparren en samen thema’s ontleden met telkens één basisvraag: “hoe maakt u het verschil voor uw doelgroep?”.

Bij de juiste mix van de bouwstenen zijn inzichten betrouwbaar en direct bruikbaar!

Tot slot.

Wat is dus het advies aan organisaties die volop bezig zijn met het vergroten van hun inzichten? Kijk eens kritisch waar de energie naar toe gaat. Vaak gaat er veel energie zitten in het verzamelen en analyseren. En dat is ook heel goed denkbaar. Onderzoek is nu eenmaal een vak en een intensief karwei om het fundament te creëren. Maar wat je echt wilt, is dat het ook echt aanzet tot actie. Worden er naar aanleiding van de resultaten ook echte discussies gevoerd en worden mensen ook blij en geïnspireerd bij het zien van de resultaten?

Als dat laatste niet het geval is, dan zou ik in ieder geval eens kritisch kijken naar je huidige verdeling qua energie. Ik durf te stellen dat over het algemeen 70 procent van de energie rond onderzoek gaat zitten in 30 procent van het uiteindelijk gebruik. En dat is zonde. Onderzoek is wat ons betreft nooit het doel op zich. Het is en blijft een middel. Een zeer krachtig middel als het op de juiste manier wordt ingezet.

Wil je een paar succesvolle cases van ons horen waar we deze principes toe hebben gepast? Neem gerust contact op.