Bekendheid Airbnb groeit, maar deeleconomie is nog relatief klein. Platformen als Marktplaats.nl en Bol.com (onderdeel Tweedehands spullen) steken met kop en schouders boven de rest uit. Dit blijkt uit het Newcom Deeleconomie Monitor onder ruim 6.500 Nederlanders. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht in welke mate de Nederlander gebruik maakt van de deeleconomie.

Gebruik Airbnb neemt toe

Airbnb is qua gebruik gestegen van 2.3 procent van de Nederlanders naar 3.4 procent. In werkelijke aantallen gaat het dan om circa 440.000 Nederlanders. Het gebruik van Catawiki (online veilinghuis voor bijzondere projecten) is dit jaar voor het eerst meegenomen in de Deeleconomie Monitor. Opvallend is dat het gebruik van dit platform al relatief hoog is (4 procent). De bekendheid (21%) is nog niet heel hoog.

Marktplaats.nl en Bol.com (onderdeel Tweedehands spullen) steken met kop en schouders boven de rest uit

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van Marktplaats.nl. En ongeveer een derde maakt gebruik van Bol.com. Opvallend is dat de profielen behoorlijk overeenkomstig zijn bij relatief veel platformen. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 45 jaar, men is hoger opgeleid en vooral werkzaam in loondienst. Airbnb en Snappcar trekken relatief veel jongere bezoekers.

Verwachtingen komend jaar Deeleconomie

Gezien de ontwikkelingen, verwachten we wij dat de deeleconomie zal groeien. Maar we denken genuanceerd over het tempo waarmee. De hypothese: “Tegenwoordig draait het om delen en niet om bezit” kunnen we vooralsnog verwerpen op basis van deze metingen. Het kopen (bezitten) is nog steeds leidend in het gebruik. Wij verwachten dat het nog een aantal jaar zal duren voordat de groepen substantieel zijn en de massa bereikt.

Newcom Research & Consultancy B.V. heeft 6.500 Nederlanders ondervraagd omtrent bekendheid en gebruik van verschillende deeleconomie platformen. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2016 uitgevoerd.