Door: drs. S. Boekee

Newcom is al ruim 4 jaar partner van de Nationale Denktank en fungeert als kritische toetssteen binnen de verschillende maatschappelijk thema’s van de Nationale DenkTank. Afgelopen maand heeft Newcom in samenwerking met de Nationale Denktank een onderzoek uitgevoerd onder 1000 Nederlanders naar het thema Big Data. De Nationale Denktank onderzoekt hoe Big Data aan de hand van concrete toepassingen ten gunste van Nederland kan worden toegepast. De potentie van Big Data voor BV Nederland is in de miljarden waarvan een groot deel in Gezondheid, Sociaal Domein en Mobiliteit.

Uit het onderzoek dat Newcom de afgelopen maand heeft uitgevoerd blijkt dat 80% van de Nederlanders niet weet wat Big Data is. Daarnaast geeft 76% van de ondervraagden aan zich in meer of mindere mate zorgen te maken over zijn of haar privacy. Desondanks neemt minder dan de helft van die groep zelf privacy maatregelen neemt. Deze en alle andere uitkomsten van het onderzoek vindt u hier.

Op 3 oktober 2014 presenteerde de Nationale DenkTank 2014 de resultaten van de analysefase tijdens een ExpertForum aan ongeveer 200 experts vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Lees hier het volledig verslag van deze nazomerdag in het Hodshon huis in Haarlem.