Door: drs. R. Sival

Newcom TechTrends 2014

De adoptie van nieuwe ontwikkelingen en technologieën gaat steeds sneller. Over de huidige adoptie van technologieën zijn voornamelijk internationale cijfers bekend. Specifiek voor Nederland zijn deze cijfers er veelal niet.

Om licht in deze duisternis te schijnen hebben we ruim 1700 Nederlanders ondervraagd voor het Newcom TechTrends onderzoek. Daarmee is in kaart gebracht in welke mate (technologische) innovaties bij de Nederlander bekend zijn en gebruikt worden.

In het onderzoek kijken we naar bekendheid en gebruik van diverse nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook brengen we de drivers en barrières voor adoptie van deze ontwikkelingen in kaart. Om in deze eerste meting focus aan te brengen, is het veld van tientallen nieuwe ontwikkelingen afgebakend. We hebben
de volgende technologieën onderzocht:

  • Contactloos betalen
  • Online colleges
  • Ridesharing
  • E-health toepassingen
  • Smartwatches
  • Drones, VR en Google Glass (bekendheid)

In onderstaande presentatie krijgt u vast een eerste indruk van de inzichten die het onderzoek oplevert. Daarin delen we met u de huidige stand van zaken omtrent de adoptie van Smartwatches. We hopen dat u het waardeert en dat het u inspireert. Zie ook het artikel in Marketingfacts.

Doorkijk naar het volledige onderzoek over adoptiegraad van innovaties onder Nederlands publiek.

Newcom deelt de kennis graag met u!

Benieuwd geworden naar de overige resultaten? Hieronder kunt u het volledige rapport kosteloos opvragen. Behalve alle resultaten vindt u in dit rapport ook onze voorspellingen voor 2015. Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

{FormBuilder form=’NTT2014′}