Door: drs. Jasper Lohuis

De coronacrisis in combinatie met thuis studeren heeft veel impact op de mentale gesteldheid van studenten

Hoe ervaren studenten en medewerkers in het hoger onderwijs het (online) onderwijs op afstand en het thuiswerken in de afgelopen maanden? Welke effect heeft de coronacrisis op hun welzijn?

Newcom deed in opdracht van de onafhankelijke mediaplatforms van negen hoger onderwijsinstellingen* onderzoek naar het welbevinden van studenten en medewerkers. In totaal vulden 1.202 studenten en 871 medewerkers de enquête in.

Enkele highlights van het onderzoek:

  • Bijna de helft van de studenten ervaart de maatregelen van de coronacrisis als een grote last. Opvallend is dat slechts 3 op de 10 studenten aangeeft zich nog goed aan de coronaregels te houden.
  • De impact van online studeren op de mentale gesteldheid van studenten is groot: tweederde geeft aan last te hebben van toegenomen neerslachtigheid, eenzaamheid en lusteloosheid. De helft voelt zich angstiger en nerveuzer.
  • Studenten zijn zeer ontevreden over het thuis studeren en waarderen het in zijn algemeenheid met een 4,7. Dit ligt vooral aan de gehele situatie rondom onderwijs op afstand en niet zozeer aan de inspanningen van de onderwijsinstelling. Veel studenten hebben moeite om zich te concentreren op hun studie en doen er minder aan dan voor de crisis.
  • Veertig procent van de medewerkers heeft door het thuiswerken last van eenzaamheid, somberheid en minder energie. Ze stellen daardoor minder gemotiveerd en geconcentreerd te kunnen werken.

* De onafhankelijke nieuwsredacties deelden de enquête via hun eigen mediakanalen met studenten en medewerkers van de instelling. De totale respons is voldoende groot om over de instellingen heen op totaalniveau betrouwbare uitspraken te doen. Nieuwsredacties van de volgende instellingen namen deel: Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, VU Amsterdam, Avans Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Utrecht.

Zie ook: Volkskrant

Wilt u meer lezen over het welbevinden van medewerkers en studenten ten tijde van de coronacrisis? Vul onderstaande formulier in en ontvang gratis het rapport.