Het coronavirus heeft een grote impact op alle werkenden in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). Met man en macht zetten werknemers en organisaties zich in om de continuïteit van de zorg en WJK te waarborgen. Hoe doen zij dat? Welke innovaties zien we tot stand komen? Hoe worden mensen die zich nu aanmelden om (tijdelijk) te werken in de zorg ontvangen en kunnen ze worden behouden?

De komende vijf maanden observeert onderzoeksbureau Newcom, in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), wat er rondom de coronacrisis gebeurt op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar onder meer: instroom, uitstroom, mobiliteit, imago, arbeidsomstandigheden, innovatie, veiligheid, ontwikkeling, regelgeving, nazorg en financiering van de sector.

Leren van de crisis

De opbrengsten worden door een vast team van onderzoekers bekeken en gerubriceerd. Ook worden externe bronnen en experts benaderd om de observaties te verrijken en hoofd- van bijzaken te scheiden. ‘We voeren dit onderzoek uit zonder waardeoordeel. We willen objectief uiteenzetten wat er precies gaande is geweest op de arbeidsmarkt gedurende een half jaar. Hiermee kunnen landelijke, regionale en lokale partijen zelf in de volle breedte evalueren en leren van deze crisis’, zeggen AZW programmamanagers Johan Siegert en Ivo Zuidervaart.

Mix aan methoden: innovatief, diepgaand en deskundigheid

‘De opdracht is een volledige, waardevrije en onafhankelijke observatie over een langere periode te verrichten. Voor deze intensieve opdracht hebben we een mix aan methoden samengesteld, met ingrediënten als innovatie, diepgang en deskundigheid. Met innovatie methoden als (social) media crawling en daarnaast een vast observatie team worden op dagelijkse basis duizenden berichten gescand, getagd en gerubriceerd. We vullen dat aan met het perspectief van deskundigen en het analyseren van bronnen. Het geheel is de perfecte mix om helder vast te stellen wat er precies gaande is en hoe zich dat ontwikkeld in de tijd’ aldus Neil van der Veer, directeur van Newcom.

Over AZW

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is een veelzijdig onderzoeksprogramma. Binnen het onderzoeksprogramma participeren via de (paritair samengestelde) fondsen de volgende branches uit Zorg en Welzijn:

  • Ziekenhuizen (algemene en overige ziekenhuizen, StAZ)
  • Universitair Medische Centra (SoFoKleS)
  • Geestelijke gezondheidszorg (O&O-Fonds GGZ)
  • Verpleging, verzorging en de thuiszorg (A+O Fonds VVT)
  • Gehandicaptenzorg (StAG)
  • Huisartsenzorg en gezondheidscentra (SSFH)
  • Sociaal Werk (Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk)
  • Jeugdzorg (Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg)
  • Kinderopvang (Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang)
  • Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van de bovenstaande arbeidsmarkt-fondsen en het ministerie van VWS.

De resultaten van het grootschalige onderzoek zullen in het najaar worden gepresenteerd aan AZW, en uiteindelijk vrij beschikbaar worden gesteld via www.azwinfo.nl.