Door: drs. Jasper Lohuis

Newcom heeft in februari 2020 een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 4.200 Nederlanders naar de bekendheid, het gebruik en barrières voor gebruik van deelfietsen en -auto’s*.

Uit het onderzoek, dat vlak voor de corona-crisis is uitgevoerd, blijkt dat 5% van de Nederlanders weleens van een deelfiets gebruik maakt. Voor deelauto’s is het aandeel vergelijkbaar met 4%. De mate van gebruik verschilt aanzienlijk naar leeftijd: in de groep tot 35 jaar is het gebruik het hoogst, terwijl 65-plussers vrijwel geen gebruik maken van de deelfiets of deelauto.

Verder blijkt dat het gebruik van deelmobiliteit het hoogst is onder hoogopgeleiden en mensen die zichzelf innovator noemen. Dit zijn de mensen die als eerste van hun vrienden of familie het nieuwste hebben op het gebied van technologie.

Het beperkte gebruik van deelmobiliteit vloeit voort uit de barrières die mensen ervaren. Naast het ontbreken van de behoefte, is onbekendheid over deelmobiliteit (én dus het gebruik ervan) een belangrijke drempel. Onder de groep die wel bekend is met deelmobiliteit is het beperkte aanbod een veelgenoemde reden. Dit speelt met name in Zeeland en de noordelijke provincies een rol.

*Het onderzoek is uitgevoerd voor de corona-crisis. De resultaten bieden daarmee een benchmark voor vervolgonderzoek over deelmobiliteit tijdens en na de corona-crisis.

Alle resultaten zijn ook kosteloos te downloaden door onderstaand formulier in te vullen.