Door: drs. S. Kneefel

Stel, u ziet op een nieuwswebsite een onderzoek over bezuinigingen in de zorg. Snapt u het gehele verhaal? Hoogstwaarschijnlijk niet volledig. Dit heeft vaak te maken met de aard van het onderzoek. Log, bureaucratisch, ouderwets, en ‘ivoren toren’ zijn termen die men associeert met universiteiten waar dergelijk onderzoek uitgevoerd wordt.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Veel van het onderzoek vanuit universiteiten beland in wetenschappelijke tijdschriften en (social) media. Echter, wat wordt er bereikt met de publicatie van dergelijke resultaten? Wetenschappelijk onderzoek wordt door de spil van de Nederlandse economie niet of in kleine mate begrepen en daardoor vrijwel nooit toegepast in de praktijk. Toch heeft het bedrijfsleven behoefte aan kennis. Universiteiten doen pogingen om een brug te vormen en wetenschappelijke kennis toepasselijk te maken voor de economie van ons land. Waarom zou men echter geld, tijd en capaciteit uitgeven aan het creëren van een brug die al gevormd is? Écht toepasbare kennis die verkregen is door middel van onderzoek, is simpelweg toegepast onderzoek. Onderzoeksbureaus zoals Newcom Research & Consultancy weten de kern van behoeftes te identificeren.

Onderzoek anno 2014

Onderzoekbureaus proberen in toenemende mate het publiek op een begrijpelijke manier op de hoogte te brengen van de trends in verschillende sectoren. Laten we teruggrijpen op het nieuws over bezuinigingen in de zorg. In dit geval heeft Newcom Research & Consultancy in 2013 met de Gezondheidsmonitor de trends binnen de gezondheidssector op een begrijpelijke wijze in kaart gebracht. Wist u van te voren dat u dergelijke informatie belangrijk zou vinden? Misschien, maar misschien ook niet. Onderzoeksbureaus treden gelukkig voor hun doelgroep op als expert en weten precies die informatie te geven, waarvan u wellicht nog niet wist dat u het interessant of bruikbaar zou vinden. Onderzoek krijgt hiermee een volledig nieuwe betekenis. Duidelijke, gerichte, interessante en bruikbare kennis. Dát is onderzoek anno 2014.

De klant centraal

Onderzoek dat onze maatschappij en de economie verbeterd, moet begrijpelijk zijn, genoeg focus bevatten en makkelijk hanteerbaar zijn. Moeilijke termen, onbegrijpelijke statistische analyses en ontastbare uitspraken op basis van data worden door middel van het toegepast onderzoek vertaald naar dát wat de klant uit het bedrijfsleven wil weten. Zelfs als de klant zich er niet bewust van is. Het bedrijfsleven hoeft niet langer zelf te bedenken wat er moet gebeuren, slechts dat er iets moet gebeuren. Vraagstukken over imago, klanttevredenheid en potentie van het bedrijf worden door externe expertise beantwoord. Hiermee is een nieuw tijdperk aangebroken. De rapunzel van het onderzoek is uit de ivoren toren van de universiteit gevallen.