Door: drs. G.J. Visser

De Grote Studiereis 2019: ‘klassieke middelen’ hebben nog steeds de meeste impact

Het oriëntatiegedrag van scholieren in de laatste jaren van de HAVO of het VWO is stabiel. Ze gebruiken veel ‘klassieke’ middelen en bronnen, zoals website, open dag en brochure. Van die middelen heeft de open dag de meeste impact en deze impact lijkt toe te nemen. De belangrijkste reden om een opleiding te kiezen is de inhoud. Dit blijkt uit het onderzoek De Grote Studiereis van Newcom onder 340 scholieren.

Social media: kanaal voor informatie en reviews

Het gebruik van social media als kanaal neemt niet toe. Grofweg de helft van de scholieren gebruikt het om zich te oriënteren. Het voornaamste doel is om informatie en reviews te lezen. Onderwijsinstellingen kunnen social media dus vooral inzetten als (aanvullend) informatiekanaal. De focus ligt nog altijd op middelen als de website, open dag en brochures. Deze worden veelvuldig gebruikt ter oriëntatie en hierin is geen afname te zien.

Geen specifiek beslismoment bij studiekeuze

Scholieren kiezen laat. Halverwege het schooljaar hebben pas 4 op de 10 een keuze gemaakt, waarvan 2 zich daadwerkelijk ingeschreven hebben. De rest kiest in een later stadium en is dus gedurende de rest van het schooljaar nog te bereiken en beraken. Dit moet wel op een slimme manier gebeuren, want scholieren gebruiken veel verschillende bronnen om zich te oriënteren en hebben geen specifiek moment waarop ze hun uiteindelijke keuze maken.

Persoonlijke ontwikkeling en pragmatisme

De basismotieven om te studeren zijn tweeledig: enerzijds willen scholieren zich ontwikkelen, anderzijds willen ze later vooral een baan die goed betaalt. De motieven in belang wel uiteen tussen verschillende studierichtingen. Zo is ‘veel geld verdienen’ relatief belangrijk voor scholieren die een studie in de richting Economie en bedrijf willen volgen. Scholieren die in de richting Gedrag en Maatschappij of Gezondheid oriënteren, vinden het relatief belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Vier succesfactoren

Op basis van jarenlange onderzoekservaring bij diverse klanten en voor uiteenlopende studies, heeft Newcom vier factoren gevonden die het meest bepalend zijn voor het aantrekkelijk positioneren van opleidingen. Een opleiding moet (persoonlijk) relevant zijn en passen bij de scholier. Daarnaast moet de opleiding vooral aantrekkelijk zijn en aansprekend. Ten slotte speelt de mate waarin een opleiding onderscheidend gevonden wordt mee. Met name op dat laatste aspect slagen veel opleidingen nu nog vaak niet.