Door: drs. L. Turpijn

Het gebruik van social media is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Het Nationale Social Media Onderzoek toont aan dat de gebruikscijfers van onder andere Facebook, Twitter en Instagram hoger dan ooit zijn. Onder organisaties leeft dan ook de behoefte en noodzaak om ‘iets’ met social media te doen om zo hun doelgroep te bereiken. Zo ook bij onderwijsinstellingen.

Vrijwel iedere universiteit of hogeschool maakt tegenwoordig budget vrij voor social media. Het begint hier vaak bij mt aanmaken van een Facebook-pagina of een Twitter-account, waarmee zij proberen de aandacht van huidige en potentiële studenten te trekken. Klinkt logisch, aangezien deze doelgroep bij uitstek actief is op social media. Maar is dit voor onderwijsinstellingen ook daadwerkelijk het juiste middel om in contact te komen met haar doelgroep? Of zijn we geneigd de invloed van social media te overschatten door de hoge gebruikscijfers?

Facebookvrienden met de (potentiële) student

Het klopt dat bijna alle jongeren tegenwoordig gebruik maken van social media. En ja, het klopt ook dat de meeste jongeren er dagelijks gebruik van maken. Bovendien zijn ze bijna allemaal actief op meerdere platforms. Maar wat doen jongeren eigenlijk precies op social media? Met welk doel maken ze er gebruik van? Zitten ze erop te wachten om Facebookvrienden te worden met de universiteit waar ze (gaan) studeren? In hoeverre willen ze informatie van die universiteit via social media ontvangen? In gesprekken met aanstaande studenten komt naar voren dat zij social media met name in de privésfeer gebruiken. Eén van de respondenten geeft aan: “Ik gebruik Facebook en Twitter om in contact te komen met vrienden en familie. Als ik op zoek ben naar informatie over mijn universiteit kijk ik wel op de website.” Ook blijkt niet zomaar alle informatie geschikt om via social media te verspreiden: “Via social media lees ik graag over luchtige nice-to-know informatie. Als mijn universiteit belangrijke informatie voor mij heeft wil ik dat graag persoonlijk ontvangen via een brief of via e-mail. Niet via social media.”

Social media niet doorslaggevend in studiekeuzeproces

Dat jongeren gebruik maken van social media staat buiten kijf. De berichten van onderwijsinstellingen die via social media de wereld in gestuurd worden, worden dan ook wel degelijk gelezen door jongeren. Zo blijkt uit grootschalig onderzoek onder middelbare scholieren. Ongeveer de helft van de scholieren heeft tijdens het studiekeuzeproces via social media iets gelezen over een hogeschool of universiteit. Een groot deel van de doelgroep wordt dus via deze kanalen wel bereikt. Maar wanneer we doorvragen naar de waarde van de berichtgeving via social media, blijkt dat deze berichtgeving bijna voor niemand doorslaggevend is voor zijn/haar studiekeuze: “Berichten via social media kunnen mij hooguit op ideeën brengen. Ik zal er nooit mijn studiekeuze op baseren.”

Kortom: hoewel ook onderwijsinstellingen niet om de hoge gebruikscijfers van social media heen kunnen, moeten we de daadwerkelijke invloed van dit medium zeker niet overschatten.