Hoe denken en gedragen we ons op het gebied van duurzaamheid? En wat doen we als het gaat om Duurzaamheid & Wonen, -Voeding, -Consumeren, -Mobiliteit, -Vakantie & -Economie? Wat zijn belangrijke segmenten in de samenleving?

Duurzaamheid is een actueel thema. Newcom onderzocht de perceptie van burgers op duurzaamheid in een grootschalig onderzoek. Het onderzoek geeft inzicht in kennis, houding en gedrag ten aanzien van duurzaamheid onder Nederlandse volwassenen.

Duurzaamheid leeft!

Enkele highlights uit het onderzoek:

  • Tweederde van de Nederlanders voelt de urgentie om duurzamer te leven
  • Tegelijkertijd zijn er ruim 3,5 miljoen Nederlanders die totaal onverschillig ten opzichte van duurzaamheid staan
  • Op duurzaam reizen geven we ons zelf lage cijfers. Ook op duurzaamheid en voeding is er nog een weg te gaan

Newcom deelt de kennis graag met u. Benieuwd geworden naar de overige resultaten? Het grootschalige onderzoek kunt u direct aanvragen.

Klik hier om het basisrapport is kosteloos aan te vragen. U krijgt het rapport direct toegezonden.

Verdiepende rapportage

De verdiepende rapportage geeft inzicht in hoe Nederlanders precies staan ten opzichte van de thema’s als Wonen, -Voeding, -Consumeren, -Mobiliteit, -Vakantie & -Economie. Hoe verhoudt de burger zich tot diverse deelthema’s binnen duurzaamheid? Hoeveel kennis heeft men? Op welke vlakken is men bereid het gedrag aan te passen en hoe noodzakelijk vindt men dat eigenlijk? Wat voor typen burgers kunnen we onderscheiden als het gaat om duurzaamheid?

Deze vragen worden beantwoord in de verdiepende rapportage. Klik hier voor meer informatie.

Tweederde van de Nederlanders voelt de urgentie om duurzamer te leven