In tijden van Covid-19 is thuiswerken en -studeren de nieuwe norm op Universiteiten en Hogescholen. Maar hoe voelen de medewerkers zich?  En hoe gaat het met de studenten?

De hoger onderwijs Impact Monitor geeft antwoorden op de volgende vragen:

Huidig beleving

 • Wat is op dit moment de mentale gesteldheid van medewerkers en studenten op uw universiteit of hogeschool?
 • Wat heeft de afgelopen periode gekost of opgeleverd voor het Onderwijs of Onderzoek?

Toekomstige verwachting (over 12 maanden)

 • Wat verwacht men te gaan doen als het gaat om Wonen en Reizen in de komende periode?
 • Welke blijvende impact heeft het op Studeren en Werken?

Het onderzoek is door onafhankelijk onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy uitgevoerd in samenwerking met de verschillende deelnemers. Het veldwerk heeft middels een online enquête plaatsgevonden van 12 april t/m 12 mei. De nieuwsredacties hebben het onderzoek via hun eigen kanalen (social media, website) gedeeld met studenten, docenten en overige medewerkers van de instellingen.

Sommige docenten in het hoger onderwijs vinden thuiswerken “helemaal niks”

Wrap up resultaten

Medewerkers

 1. Ruim een kwart van de medewerkers ervaart (zeer) veel last als gevolg van de coronacrisis. Toch zien medewerkers het ‘meer thuis werken’ als iets positiefs.
 2. Twee op de drie medewerkers werkt (nog) volledig thuis. Voor de meeste medewerkers is de wens om 1 a 2 dagen vanuit huis te blijven werken.
 3. Het hoger onderwijs is blijvend veranderd door de coronacrisis. Thuisonderwijs zal een onderdeel blijven uitmaken van het hoger onderwijs.

Studenten

 1. Ruim de helft van de studenten ervaart (zeer) veel last als gevolg van de coronacrisis.
 2. Voornaamste bedreiging voor het onderwijs is het gebrek aan informeel contact voor, tijdens en na afloop van de online lessen.
 3. Het thuis studeren geven studenten een zware onvoldoende (4,8).
 4. Thuisonderwijs zal deels blijvend zijn. Ruim de helft vindt het (digitale) thuisonderwijs een goede aanvulling. De woonsituatie voor en na corona zal niet wezenlijk anders zijn.

Wilt u meer weten over de hoger onderwijs Impact Monitor? Vul onderstaande formulier in en ontvang gratis het rapport.