Door: drs. N. van der Veer

Newcom® wil het klantgericht denken stimuleren. Om op een inspirerende en leerzame manier inzicht te verschaffen in de fundamentele vragen rondom de klant heeft Newcom dit jaar het Newcom Intelligence Center opgericht. De eerste uitkomsten zijn bekend en delen we graag met u.

Uitkomsten eerste sessies

Allereerst hebben we gekeken of er überhaupt een uitdaging is qua klantgerichtheid? Maakt men zich bijvoorbeeld zorgen over de klantgerichtheid van organisaties en/of instellingen? Het blijkt dat maar liefst 9 op de 10 Nederlanders vindt dat organisaties en/of instellingen klantgerichter kunnen zijn dan ze nu zijn. Te weinig klantgerichtheid is voor meer dan 8 op 10 mensen ook een reden om geen gebruik meer te maken van de betreffende organisatie. Slechts 15 procent ervaart dat er actief genoeg gewerkt wordt aan klantgerichtheid.

Opvallend is dat men goede voorbeelden sneller weet te reproduceren, maar dat slechte voorbeelden langer blijven hangen. Webshops, restaurants en hotels scoren relatief hoog op klantgerichtheid en energie leveranciers, gemeenten en telecom providers vrij laag. Over de hele linie zien we nog niet al te hoge cijfers: klant voelen is duidelijk wat anders dan klant zijn. In onderstaande presentatie van Newcom kunt u al enkele concrete resultaten bekijken.

Vervolg

We weten hoe we het moeten meten en wat de scores zijn, maar wat is het vervolg? We hebben namelijk zelf nog volop vragen. Komende maanden werken we samen met experts, respondenten en onze eigen professionals aan de volgende vragen:

  • Wat is de precieze invloed van klantgerichtheid op het keuzeproces, het gedrag en aanbevelingsbereidheid?
  • Hoe zit het voor de verschillende sectoren?
  • Wat kun je überhaupt wel of niet neerleggen bij klanten?

Als u wilt meedenken over de vragen en/of de uitkomsten, dan nodigen we u graag uit. Indien u de vervolg resultaten wilt ontvangen, kunt u eveneens contact met ons opnemen.

Over Newcom Intelligence Center

Met een actief programma wordt ‘de klant’ binnenste buiten gekeerd. De onderdelen van het programma zijn divers: diverse methodieken (focusgroepen, een online community, kwantitatieve onderzoeken), een expert netwerk, diverse seminars en samenwerking met kennispartners en onderwijsinstellingen. Het Newcom Intelligence Center wordt aangejaagd en gefaciliteerd door Newcom®.