Door: drs. N. van der Veer & L. Turpijn

Het Nationale Social Media Onderzoek van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy toont aan dat Facebook voornamelijk populair is in Flevoland. Twitter is vooralsnog het populairst in Overijssel.

In het jaarlijks terugkerende Nationale Social Media Onderzoek uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy blijkt dat Social Media platforms nog steeds zeer populair zijn onder de Nederlanders. Nederlanders zijn in het afgelopen jaar meer gebruik gaan maken van Facebook. Ook werd duidelijk dat steeds meer Nederlanders Twitter verlaten.

Facebook met name populair Flevoland

Facebook blijft met 9,4 miljoen gebruikers het grootste platform in Nederland. Dit platform wordt met name veel gebruikt in Flevoland (83 procent van de inwoners van Flevoland maakt gebruik van Facebook). Andere provincies waar het Facebook-gebruik boven het landelijke gemiddelde liggen zijn Noord-Holland (79 procent), Zeeland (78 procent), Noord-Brabant (78 procent), Groningen en Friesland (beide 77 procent).

Twitter meest populair in Overijssel

We zien dat het aantal Twitter-gebruikers een duikvlucht maakt in Nederland. Het aantal dagelijkse gebruikers daalde van 1,5 miljoen in 2014 naar 1 miljoen in 2015; een daling van 33 procent. Het Twitter-gebruik blijkt het grootste te zijn in Overijssel. In deze provincie maakt 25 procent gebruik van het platform. In Noord-Brabant, Limburg en Drenthe ligt het Twitter-gebruik beduidend lager (resp. 19, 17 en 17 procent).

De social media gebruiker is met name 40-64 jaar en hoog opgeleid

Kijkend naar de 4 grootste social media platformen zien we overeenkomsten in de gebruikersprofielen. Zo vallen de meeste gebruikers in de leeftijdscategorie 40-64 jaar. Daarnaast zijn de meeste gebruikers hoog opgeleid. Een uitzondering hierop is Facebook; de gebruikers van dit platform zijn voornamelijk middelbaar opgeleid.

De gebruikscijfers per provincie en de gebruikersprofielen van de grootste platformen zijn te bekijken in het door Newcom Research & Consultancy ontwikkelde Nationaal Social Media Onderzoek 2015 dashboard.