Anno 2017 is er in de gezondheidszorg veel veranderd t.o.v. 10 jaar geleden. Door de opkomst van nieuwe technologieën, marktwerking, nieuwe toetreders en veranderende patiëntbehoeften en –verwachtingen moeten er dan ook andere spelregels gaan gelden. De patiënt staat écht extreem centraal.

Om zorgaanbieders te helpen in het maken van de benodigde transities, voert Newcom Research & Consultancy sinds 2010 de Gezondheidszorgmonitor uit. De data voor de Gezondheidszorgmonitor zijn verzameld in januari 2017. De steekproef is n=1.065.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.

Klantgerichtheid in de zorg: zachte waarden, harde gevolgen

Uit analyse is gebleken hoe hoger de waardering op klantgerichtheid, hoe meer loyaliteit en hoe beter het imago.

De vraag is hoe ziekenhuizen dat kunnen bereiken. Uit het onderzoek is gebleken dat goede zorg de basis is. Prettig contact en goede communicatie is een tweede stap. Maar het verschil wordt pas echt gemaakt wanneer patiënten betrokken worden en er met hen wordt meegedacht. Het interessante is: dan zien we niet alleen de waardering en imago stijgen, maar ook de beleving van de kwaliteit van de geboden zorg verbetert dan ook. Maar verschillen zijn er ook. Vooral in opleiding en bezoekreden zitten veel verschillen. Patiënten op de spoedeisende hulp zijn minder tevreden over het meedenken en communiceren van het ziekenhuis dan patiënten die het ziekenhuis bezochten voor een dagopname. Differentiëren in aanpak qua informatievoorziening en communicatie is aan te bevelen en volledig afhankelijk van het vertrekpunt van de zorginstelling.

Over de Gezondheidszorg Monitor 2017

Met dit onderzoek richten we ons vooral op het gevoel van de zorgconsument. We kijken naar het vertrouwen in en de waardering voor de zorg in zijn algemeenheid en meten tevens de waardering voor zorgaanbieders en zorgverleners. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de positie van ziekenhuizen.

Doordat we al sinds 2010 meten, kunnen we steeds trends en ontwikkelingen laten zien. In deze publicatie tonen we u de belangrijkste resultaten en vergelijken we deze met eerdere jaren.