Door: drs. Hans Hoekstra

In oktober start Newcom met de Nationale Zorg Werkgevers Benchmark. Een mooie start om op zoek te gaan naar kansen voor werkgevers in de gezondheidszorg, maar ook een moment om even stil te staan. Wat hebben we eigenlijk geleerd in de voorbije jaren? Vijf prominente inzichten uit 12,5 jaar onderzoek.

1. Je arbeidspotentieel komt bij je over de vloer

Weinig sectoren kunnen vertellen dat de helft van hun potentiële werknemers al bij hen over de vloer komt (als patiënt of bezoeker). In de ziekenhuisbranche kunnen ze dat wel. En ook in andere deelsectoren, zoals de ouderenzorg, mondzorg en huisartsenzorg is al relatief veel contact tussen werkgever en potentiële werknemers. Deze unieke positie biedt unieke kansen, bijvoorbeeld in de vorm van in-house-campagnes, maar zorginstellingen kunnen ook verwachten dat ze door dit arbeidspotentieel extra kritisch bekeken worden. De beleving als patiënt of bezoeker staat direct in verband met de mate waarin een zorginstelling aantrekkelijk gevonden wordt als werkgever.

2. Niet alleen het imago als werkgever bepaalt

In onze onderzoeken wordt de relatie tussen het ‘algemene’ imago en de aantrekkelijkheid als werkgever nog eens bevestigd. We zien daarin een rechtstreeks verband tussen de patiëntgerichtheid die men ervaart en het wel of niet overwegen van een werkgever. Personeelstekorten zijn vooral zichtbaar en merkbaar bij zorginstellingen die minder goed in staat zijn om de patiënt centraal te zetten. Uiteraard is dit een verhaal van kip en ei, maar we weten ook uit onderzoek dat werknemers van een zorginstelling hun eigen werkgever niet aanbevelen als ze zelf niet het gevoel hebben optimale zorg te kunnen leveren.

3. “We weten toch prima wat ons arbeidspotentieel belangrijk vindt?”

Vaak hebben recruiters en HR-managers best een gevoel of een richting bij de factoren die voor arbeidspotentieel belangrijk zijn om een overstap naar een (andere) zorginstelling te maken. Toch is het van niet te onderschatten belang om deze zogeheten pullfactoren of arbeidsmotieven goed onderzocht te hebben, de onderbuikgevoelens te bevestigen/ontkrachten en de arbeidsmarktcommunicatie hieraan te toetsen. Elke doelgroep (leeftijd, opleidingsniveau, functiegroep) heeft zijn eigen nuances. Hoe scherper je dit als werkgever in beeld hebt, des te effectiever de wervingsinspanningen zijn.

4. Lang niet iedereen kent je organisatie

We brengen voor werkgevers in beeld wat écht hun potentie is. Dat wil zeggen: wat blijft er onder aan de streep over als je alle mensen aftrekt die de reistijd te lang vinden, een organisatie niet aantrekkelijk vinden of gewoonweg niet in de markt zijn om van baan te veranderen? Een factor die verbazing kan wekken is de soms beperkte bekendheid van een zorginstelling. Vaak is men er intern van overtuigd dat ook buiten de poort iedereen de organisatie kent. Maar veel potentiële werknemers kennen de zorginstellingen in hun regio alleen van naam of horen zeggen. Bij zij-instromers is de bekendheid nog geringer. Om hen te laten zien dat het gras bij jullie organisatie groener is dan in een andere (deel)sector, is een goede bekendheid de basis.

5. Zij-instromers vormen potentieel

In vrijwel alle werkgeversonderzoeken die we doen, valt op dat de kansrijke groep voor een relatief groot deel uit zij-instromers bestaat. Dat kunnen verpleegkundigen zijn die graag eens naar een andere deelsector van de zorg willen, maar ook mensen met een afgeronde zorgopleiding die om welke reden dan ook toch niet in de zorg beland zijn. Met het ‘gentlemen’s agreement’ om niet elkaars personeel te werven in gedachten, is het zaak om het vizier (ook) op deze groep te richten. Vaak zit hier een sterke intrinsieke motivatie of zelfs een stille wens om de zorg te versterken, maar heeft men nét even een zetje nodig. Dat hier potentie ligt, zal geen werkgever in de zorg ontkennen. Toch is het zoeken naar de ‘werken bij’-pagina’s waar expliciete aandacht is voor zij-instromers. Waar een FAQ te vinden is, een overzicht van opleidingsmogelijkheden of basale informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden.

Voor meer inzichten en inspiratie om uw werving en arbeidsmarktcommunicatie aan te scherpen, lees hier over onze Nationale Zorg Werkgevers Benchmark.