Bijna 800.000 Nederlanders profiteren niet mee van de positieve effecten van onze digitaliserende maatschappij. Daarbovenop zijn nog eens 3 miljoen Nederlanders niet digitaal vaardig en heeft 90% van deze mensen dit niet in de gaten. Dit zijn slechts  enkele bevindingen die door de Nationale DenkTank zijn gepresenteerd.

Sinds medio augustus doet de DenkTank onderzoek naar de vraag ‘Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, inclusief en eerlijk is?’.

Newcom heeft de DenkTank mogen ondersteunen met het onderzoek onder 871 respondenten (afspiegeling van de Nederlandse bevolking).  Daarnaast heeft de DenkTank gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen, hoogleraren en experts en zijn verschillende onderzoeksrapporten bestudeerd.

Knelpunten digitale samenleving

  • Niet iedereen is digitaal zelfredzaam: Bijna 800.000 Nederlanders profiteert niet mee van de positieve effecten van onze digitaliserende maatschappij. Dit kan gaan om mensen die moeite hebben met digitale vaardigheden, maar ook mensen met een handicap of fysieke beperking. Daarbovenop zijn nog eens 3 miljoen Nederlanders niet digitaal vaardig en heeft 90% van deze mensen dit niet in de gaten.
  • Mentale gezondheid onder druk: Maar liefst driekwart (73%) van de internetgebruikers is zich niet bewust van de gevolgen van veelvuldig online zijn voor de mentale gezondheid, terwijl prestatie- en vergelijkingsdrang een toenemend probleem zijn voor de mentale gezondheid van internetgebruikers.
  • Ondermijning persoonlijke autonomie en privacy:  Internetgebruikers hebben op dit moment geen eigen regie bij het uitwisselen van persoonlijke data, waardoor persoonlijke autonomie en privacy worden ondermijnd. Internetgebruikers zijn geen eigenaar van hun data en grote bedrijven als Google en Facebook kunnen deze data doorverkopen aan databrokers. Hierdoor is het als internetgebruiker onduidelijk wie jouw data bezit. Het opvallende is dat 69% van de Nederlanders grote waarde hecht aan hun privacy en 70% is bang voor misbruik van hun persoonsgegevens, maar dat zij vervolgens weinig actie ondernemen om hun online privacy te beschermen. Hierdoor ontstaat een ‘privacyparadox’.

Voor meer informatie kijk op www.nationale-denktank.nl en op www.ndt19.nl

Betrokken partners
De Nationale DenkTank 2019 wordt dit jaar ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Fonds SGS, SIDN Fonds, Alles is Gezondheid en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Onderzoeksbureau Newcom is een structurele partner van de Nationale DenkTank, net als McKinsey&Company, Kennedy Van der Laan, het Elise Mathilde Fonds, de KHMW, Andersson Elffers Felix, de Issuemakers, Draad, THNK, Stichting W&M, het Europees Instituut De Baak en de universiteiten UvA, VU, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden.