Vergelijk het eigen ziekenhuisimago met het landelijke of regionale beeld

Mede door marktwerking is het niet meer vanzelfsprekend dat zorgconsumenten in uw regio ook automatisch voor uw ziekenhuis kiezen. De consument is mondiger, kritischer en mobieler en maakt steeds vaker zelf de afweging naar welk ziekenhuis hij gaat voor planbare zorg.

Daarom is het belangrijk dat je je als ziekenhuis onderscheidt en je je duidelijk positioneert in de regio. Om dit te bepalen is onderzoek onder patiënten, bezoekers en inwoners essentieel.

Newcom Research & Consultancy houdt daarom samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een grootschalig landelijk imago-onderzoek. In deze grote Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark worden 12.000 respondenten (patiënten, bezoekers en inwoners) gevraagd om de ziekenhuizen in hun regio te beoordelen op bekendheid, beeldvorming en voorkeur.

Na dit onderzoek weet een ziekenhuis waar het goed in is en kunnen de USP’s bepaald worden. Uniek aan deze monitor is dat men weet wat de sterke punten van het ziekenhuis zijn ten opzichte van de landelijke benchmark. Desgewenst kunnen ziekenhuizen de eigen resultaten ook vergelijken met de regionale cijfers.

Wilt u meer informatie? Vul a.u.b. onderstaand formulier in en we zorgen er vandaag nog voor dat u beschikt over uitgebreidere informatie.

Direct meer informatie aanvragen?

{FormBuilder form=’2017-contact-imago-benchmark’}