Newcom monitort sinds 2014 elk jaar de verschillen in bekendheid en gebruik van diverse platformen. In dit jaarlijkse grootschalige onderzoek (ruim 4.500 respondenten, betrouwbare afspiegeling van Nederland) wordt in kaart gebracht in welke mate de Nederlander gebruik maakt van de deeleconomie.

  • De bekendheid van de diverse platformen groeit in beperkte mate. Eigenlijk groeit alleen de bekendheid van Airbnb hard. Ook Catawiki wordt in redelijk tempo bekender. Marktplaats en Bol.com zitten al zo’n beetje aan hun top. Van de nieuw meegenomen platformen heeft Uber de grootste bekendheid (60%). Mywheels komt uit op 26%.
  • Bij gebruik zien we grofweg hetzelfde beeld. Airbnb laat een mooie stijging zien. Van de overige ‘platformen van het eerste uur’ groeien Peerby, Snappcar en Thuisafgehaald procentueel gezien best flink, maar in absolute termen blijft het marginaal. Zo’n 1,5% van de ondervraagden gebruikt deze platformen. Van de ‘nieuwkomers’ zijn Catawiki (4%) en Uber (3%) de meest gebruikte platformen.
  • Op totaalniveau groeit de Deeleconomie licht. Als we Marktplaats en Bol.com even buiten beschouwing laten, gebruikt 12% momenteel één of meer platformen[1]. Vorig jaar kwam dat cijfer uit op 10%.
  • Als we naar socio-demo’s kijken, zien we dat bekendheid en gebruik pieken in de leeftijdsgroep 20-39 jaar. Werkzame respondenten en studenten kennen en gebruiken de platformen relatief vaak. Tussen de individuele platformen zien we wel verschillen:
  • Peerby en Mywheels: relatief grote bekendheid en gebruik in de leeftijdscategorie 40-64 jaar
  • Airbnb en Etsy: relatief grote bekendheid en gebruik onder twintigers en dertigers.
  • Uber: relatief grote bekendheid en gebruik in de leeftijdscategorie 20-64 jaar.
  • Peerby, Thuisafgehaald, Catawiki, Airbnb en Etsy hebben allen een relatief grote bekendheid en gebruik binnen de groep hoogopgeleiden. Zo gebruikt van de universitair opgeleiden 12% wel eens Airbnb, tegen 1% onder VMBO-niveau.
  • Voor Marktplaats en Bol.com is dat verschil minder uitgesproken, maar ook deze platformen worden minder gebruikt onder laagopgeleiden.

Verder zien we de gebruikers van de voorgelegde platformen veelal grotere gebruikers van social media zijn. Men gebruikt 4,9 social media, waar het gemiddelde ligt op 3,7. Grote sites als Twitter en Pinterest worden door gebruikers van de Deeleconomie bijna twee keer zo vaak gebruikt als onder niet-gebruikers van de Deeleconomie. Ook valt op dat relatieve nichesites binnen de social media, zoals Foursquare en Tumblr veel vaker gebruikt worden. Overigens zien de dan weer geen verschillen in de intensiteit van gebruik (hoe vaak per week).

De Deeleconomie lijkt op dit moment nog een echte nichemarkt te zijn. Het gaat om een relatief kleine, maar wel fanatieke groep gebruikers. Logischerwijs zal een platform als Airbnb niet dagelijks gebruikt worden (de piek ligt bij ‘minder dan 1 dag per maand’), maar Peerby, 1Procentclub.nl en Thuisafgehaald hebben een behoorlijke groep gebruikers die de platformen meerdere keren per week tot dagelijks gebruiken. Catawiki wordt vaak eens per week of een paar keer per maand gebruikt. Marktplaats, Bol.com en Etsy (de handelsplatformen) worden vooral maandelijks gebruikt.

Al met al zien we dus een soort tweedeling als het gaat om de Deeleconomie: je gebruikt het niet of je gebruikt het vrij intensief.

Algemene conclusie:

De deeleconomie groeit relatief gezien, maar in absolute aantallen is de Deeleconomie nog steeds klein. Platformen als Marktplaats.nl en Bol.com (onderdeel Tweedehands spullen) steken met kop en schouders boven de rest uit. Dit blijkt uit de Newcom Deeleconomie Monitor die dit jaar voor de 4e keer is gehouden.