Door: drs. Neil van der Veer

Zo vlak na de zomer komen de beleidscycli bij de organisaties waarvoor we werken direct op gang. Nieuwe (financiële) doelstellingen worden geformuleerd en over (ver)nieuw(d)e strategieën wordt gebrainstormd.

Onze contactpersonen van deze organisaties komen dan ook terecht direct met de vraag wat eigenlijk het klantperspectief is? Of wat überhaupt de positie van de betreffende organisatie is onder hun huidige of potentiële klanten. En wat eigenlijk de beste kansen zijn of moeten er misschien eerst gerichte verbeteringen plaatsvinden voordat financiële doelstellingen gehaald kunnen worden?

Om het (potentiële) klantperspectief een stevige rol te geven in het geweld van financiële en proces indicatoren is het goed om even stil te staan bij welk type onderzoek welke inzichten nu precies geeft.

Goed onderzoek betekent focus bepalen

Geen enkel onderzoek kan alles meten

Maar alles kan wel gemeten worden

Binnen Newcom hanteren we een matrix die snel helderheid geeft in wat voor type onderzoek je het beste kunt in zetten.

  • De X-as betreft het doel van de informatie. Is het doel om strategische informatie op te leveren? Of is het juist voor operationeel/tactisch gebruik?
  • De Y-as betreft het type informatie. Gaat het om redelijk recht toe recht aan te weten wat bijvoorbeeld verbeteringen en/of de positie is? Of gaat het om diepere inzichten?

Newcom Inzicht matrix

  • Kwadrant 1 gaat om concrete verbeterpunten. Voorbeelden zijn hier bijvoorbeeld Usability onderzoek, (eenmalig) klanttevredenheidsonderzoek en/of bijvoorbeeld Campagne onderzoek. Dit type onderzoek levert waardevolle data op om Apps, Campagne materiaal of een element in de Customer Journey te verbeteren. Dit onderzoek wordt over het algemeen gemeten onder een bestaande doelgroep.
  • Kwadrant 2 gaat om vinger aan de pols te houden op strategisch niveau. De Newcom BrandTracker is daar een goed voorbeeld van. Met een BrandTracker meet je de naamsbekendheid en het imago onder een grotere doelgroep. Je meet niet alleen je eigen merk, maar ook die van concurrenten. Een ander voorbeeld is een Multimediaal Bereiksonderzoek die we uitvoeren voor een regionale omroep waarmee je al je kanalen meet qua bereik en waardering.  Zo weet je exact wat je positie in de markt waar je actief bent.
  • Kwadrant 3 gaat om diepere inzichten. Veelal weet je al hoe je ervoor staat en je wilt het ‘waarom’ erachter weten. Wat zijn hoofdkoopmotieven waarom klanten bij je komen? Wat zijn de barrières en waarom hebben ze bepaalde behoeften? De inzet van kwalitatieve methoden (interviews of focusgroepen), maar ook bijvoorbeeld de opzet van longitudinale studies waarin je groepen volgt over een bepaalde tijd zijn daar voorbeelden van. Het levert een schat aan verdiepende informatie. Deze is dan weliswaar nog niet direct gevalideerd onder een grotere groep, maar levert wel direct verklaringen op en geeft directe verbeterpunten aan.
  • Kwadrant 4 levert input voor de strategie op. Vaak komen hier verschillende onderzoeksaspecten bij elkaar: hoofdkoopmotieven, positie in de markt en klantbehoeften. Onder verschillende doelgroepen (ook interne doelgroepen) wordt een systematische analyse uitgevoerd om exact te weten wat kansrijke strategieën voor jouw organisatie zijn.

Met behulp van deze matrix kun je relatief snel bepalen wat nodig is als input voor het beleid.  Met het gewenste abstractieniveau kun je al vrij snel komen tot de juiste opzet.

Mocht je specifieke voorbeelden willen horen die we recent hebben uitgevoerd, neem gerust contact op. Uiteraard blijven specifieke resultaten confidentieel, maar we inspireren je graag wat welk type onderzoek aan inzichten oplevert.