Door: drs. Hans Hoekstra

Hoe kijken patiënten en consumenten aan tegen de ziekenhuisbranche en wat zien zij als de belangrijkste pijlers voor goede zorg? Dit is de hoofdvraag uit het imago-onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de vierde keer samen Newcom heeft uitgevoerd. Dit jaar hebben meer dan 16.000 patiënten en consumenten van 18 jaar en ouder deelgenomen.

Sterk imago en gemiddeld genomen meer tevredenheid

Nederlandse ziekenhuizen hebben een sterk imago en staan vooral bekend als deskundig, gastvrij en betrouwbaar

Nederlanders geven gemiddeld een 7,7 voor de ziekenhuizen waar ze zijn geweest als patiënt of bezoeker.

Ten opzichte van 2017 is het beeld van ziekenhuizen opnieuw positiever geworden. In 2017 was het gemiddelde rapportcijfer een tiende punt lager (7,6). Ook is de NPS gestegen.

De meerderheid van de respondenten is positief over de omgang van ziekenhuizen met patiënten. Ze vinden dat patiënten serieus worden genomen. Ook vindt men dat patiënten op een goede manier worden betrokken bij de behandeling. Dit zijn tevens ook belangrijke elementen als het gaat om de waardering van een ziekenhuis. Serieus genomen worden, betrokken worden bij de behandeling en gastvrijheid in het algemeen zijn belangrijke ‘satisfiers’.

Markt informatie

Meer informatie over de markt al geheel? Zie op https://nvz-zorgimago.nl/

Informatie over je ziekenhuis

Werk je bij een ziekenhuis? En wil je informatie over je eigen ziekenhuis? Klik dan hier.