Door: drs. H. Hoekstra

Newcom komt met PREM-benchmarkdata.

Met diverse benchmarks op diverse niveaus helpt Newcom zorginstellingen bij het vergroten van de klantgerichtheid. Naast de Gezondheidszorgmonitor en de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark (onder patiënten, bezoekers, publiek en verwijzers), heeft Newcom nu ook benchmarkdata op het niveau van Patient Reported Experience Measures, beter bekend als PREM. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om eigen metingen van zorginstellingen te vergelijken met een landelijk gemiddelde.

De data laten zien welke aspecten bijdragen aan het vergroten van de aanbevelingsbereidheid van patiënten. Vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners is daarbij een belangrijke factor, maar ook het luisteren naar de patiënt en het samen bepalen van de behandeling dragen significant bij aan de NPS.

Laatstgenoemde vormt in zijn algemeenheid een aspect waarop zorginstellingen nog relatief veel winst kunnen behalen. Dat geldt met name voor jongere patiënten (18-34 jaar). Zij hebben het minst vaak het gevoel invloed te hebben op de behandeling.

Naast verschillen op sociaal-demografische kenmerken, zijn er ook duidelijke verschillen en speerpunten naar onderdelen en afdelingen van het ziekenhuis. Patiënten die bij de poliklinieken komen hechten bijvoorbeeld relatief veel waarde aan het luisteren naar de patiënt. Als men voor een dagopname komt, spelen informatievoorziening en adviezen voor in de thuissituatie een relatief grote rol.

Download hier gratis de publicatie ‘Patient Reported Experience Measures. Een totale benchmark en benchmarks per patiëntengroep’.

Lees ook: Wat vindt Nederland van hun ziekenhuis?