Door: dr. Oscar Peters

Voor het eerst sinds 2010 zien we een duidelijk verband tussen vertrouwen en het (afnemend) gebruik Facebook. Dit blijkt uit de Newcom VertrouwensMonitor 2018.

Traditionele nieuwsbronnen worden nog steeds het meest vertrouwd. Het gaat dan om (regionale) kranten, radio en TV. Social media scoort op vertrouwen het laagst, lager dan het vertrouwen in politieke partijen. Sinds 2010 is Newcom gestart met het in kaart brengen van het (gepercipieerde) vertrouwen in verschillende media.

Het onderzoek is dit jaar voor de vierde keer uitgevoerd. Een representatieve steekproef van 1.175 Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft zijn mening gegeven over media en vertrouwen.

Uit deze monitor blijkt vooral dat het vertrouwen in Facebook relatief laag is. Ten eerste scoort Facebook van de voorgelegde social media een 4.7 op de mate waarin het social media wordt vertrouwd. Het staat daarmee op een zesde plaats. En ten tweede blijkt dat de redenen waarom men Facebook minder of niet meer gebruikt vooral te maken hebben met vertrouwen.

In tegenstelling tot vorig jaar blijkt het onderzoek dat motieven als nepnieuws en wantrouwen prominent naar voren komen. In voorgaande jaren zagen we andere motieven zoals ‘er zitten te weinig mensen op waar ik wat mee heb’ en ‘het kost me te veel tijd’. De motieven om af te haken hadden vorig jaar vooral te maken met het (sociale) nut.

Op dit moment hebben echter 3 van de top 5 redenen om af te haken van Facebook vooral te maken met vertrouwen. Meer dan bij andere social media geven deelnemers aan dat ze het platform niet vertrouwen (35 procent) of vinden dat er te veel nepnieuws voorbijkomt (28 procent) of de berichten niet betrouwbaar vinden (24 procent).

In de peiling geeft ruim een kwart van de ondervraagden aan dat ze het afgelopen half jaar Facebook minder of veel minder is gaan gebruiken, tegen over 9 procent die het meer is gaan gebruiken. Eind januari publiceren we de het grote Nationale Social Media Onderzoek en gaan we dieper in op specifieke gebruik.

Radiofragment op NPORadio1

Bericht op AD.nl