Door: drs. Hans Hoekstra

Studenten verlangen dat onderwijsinstellingen een meer proactieve rol gaan spelen in de huisvesting van hun studenten. Zo vindt ruim driekwart van de studenten dat onderwijsinstellingen zelf moeten investeren in de ontwikkeling van studentenkamers. De helft van de studenten vindt dat onderwijsinstellingen zelf kamers moeten (gaan) beheren en verhuren. Dit blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy in samenwerking met Knaek.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy ondervroeg dit najaar samen met Knaek 746 studenten op het gebied van huisvestingsproblematiek en oplossingsrichtingen. Het onderzoek laat onder meer zien dat veel studenten ongewild bij hun ouders wonen, omdat ze geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. Bijna de helft van de studenten die wel een kamer vonden had daar drie maanden of langer voor nodig. Het onderzoek richtte zich voorts met name op de oplossingsrichtingen die de studenten zien en de rol die onderwijsinstellingen daarbij zouden moeten vervullen.

Vooral investeren in ontwikkeling van kamers wordt gevraagd

Primair moeten onderwijsinstellingen volgens de ondervraagde studenten een rol spelen op het gebied van investeren in de ontwikkeling van kamers. Meer dan driekwart van de studenten vindt dit. Het zelf in beheer nemen en verhuren van studentenkamers wordt door de helft van de ondervraagden als passende rol gezien. Een meer passieve rol, zoals bij het uitoefenen van invloed op beleid of het bemiddelen voor studenten, wordt door ongeveer vier op de tien studenten gevraagd. In eerste instantie verwacht men dus een proactieve houding.

Gewenste rol onderwijsinstellingen inzake studentenhuisvesting

Gewenste rol onderwijsinstellingen inzake studentenhuisvesting

Betaalbaarheid vergroten is het belangrijkste doel

Van de voorgestelde oplossingsrichtingen vinden studenten het recht op huurtoeslag het meest aantrekkelijk. Op nummer twee komen maximale huurprijzen op basis van vierkante meters. Studenten vinden het derhalve vooral van belang dat de betaalbaarheid van kamers onder controle gebracht wordt. Studenten die een kamer huren via een onderwijsinstelling of woningbouwvereniging lijken dat te beamen. Onder hen komt het minder vaak dan gemiddeld voor dat ze boven hun budget leven en/of (veel) meer betalen voor een kamer dan ze vooraf verwacht hadden.

Studenten die huren via onderwijsinstelling of woningbouwvereniging

Je zou kunnen zeggen dat deze groep studenten de vruchten plukken van de inspanningen van hun onderwijsinstellingen. Zij pleiten dan ook nog meer dan gemiddeld voor een actieve rol voor onderwijsinstellingen. 85 procent van hen zou graag zien dat onderwijsinstellingen actief (blijven) investeren in de ontwikkeling van studentenkamers. Verder vindt 50% dat onderwijsinstellingen

Kritisch kijken naar studentenaantallen

De minst populaire voorgelegde maatregel is het maximeren van het aantal studenten op basis van het aantal beschikbare kamers. Studenten zijn veelal tegenstander van een dergelijke inperking van de keuzevrijheid, maar zijn tegelijkertijd kritisch op onderwijsinstellingen wat betreft het aantrekken van groeiende aantallen (internationale) studenten. Die groeiende aantallen brengt ook een groeiende verantwoordelijkheid met zich mee. Zoals een student het verwoordt: “Zolang de universiteit studenten aan blijft trekken waarvoor geen plaats is, moet de universiteit (al dan niet in samenwerking met andere instanties) voor huisvesting zorgen.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Knaek en Newcom Consultancy & Research en is gehouden onder 746 studenten. Respondenten werven geworven via een online panel en via de nieuwsbrief van Knaek. Het onderzoek is gehouden tussen 27 september en 14 oktober 2018.