Door: drs. Steven Boekee

Newcom heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een onderzoek uitgevoerd naar het imago van Nederlandse ziekenhuizen. Newcom ondervroeg ruim duizend patiënten en consumenten. De onderzoeksgroep is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het imago van Nederlandse ziekenhuizen is goed. Het gemiddelde cijfer dat de Nederlandse bevolking aan ziekenhuizen geeft is een 7,4. Ziekenhuismedewerkers scoren met een 7,6 hoger. De patiënt beoordeelt de ziekenhuismedewerker mede op basis van persoonlijk contact zelfs met een 7,8.

Eigen ervaring bepaalt oordeel kwaliteit

Vrijwel alle ondervraagden (patiënt en consument) vinden hun eigen oordeel  over ziekenhuiszorg het belangrijkst. Hierbij baseren zij zich op de ervaren deskundigheid en de uitkomst van de behandeling. Daarbij vinden de ondervraagden hygiëne, de kennis en uitleg van zorg en het resultaat van de behandeling (weinig klachten/geen complicaties) erg belangrijk. Maar ook vinden de ondervraagden tijd, aandacht en respect die het ziekenhuis aan de patiënt geeft van groot belang.

Deskundig, klantgericht en persoonlijk

81 procent van de ondervraagden vindt ziekenhuizen deskundig, gevolgd door kwalitatief hoogwaardig (76 procent), klantgericht (68 procent) en persoonlijk (65 procent). Ziekenhuizen en hun medewerkers kunnen het imago verder verbeteren door nog meer aandacht te besteden aan de persoonlijke benadering van patiënten.

Kritische mening

Patiënt en consument hechten relatief minder waarde aan het oordeel van derden over ziekenhuizen, zoals zorgverzekeraars en opiniemakers. Ze zijn heel goed in staat om een eigen kritische mening te vormen over ziekenhuiszorg, omdat zij rechtsreeks te maken krijgen met het ziekenhuis en de zorgprofessionals.

Patiënt blijft eigen ziekenhuis trouw

Consumenten en patiënten zijn, volgens cijfers uit het onderzoek, door berichtgeving in de media wel kritischer gaan kijken naar de zorg. Toch blijft de overgrote meerderheid van ondervraagden het eigen ziekenhuis trouw.

Over het onderzoek

Bekijk de publieksversie van het rapport op www.nvz-zorgimago.nl. Voor overige vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met drs. Steven Boekee: e-mail s.boekee@newcom.nl.