Door: drs. Neil van der Veer

Newcom® wil het klantgericht denken stimuleren. Om op een inspirerende en leerzame manier inzicht te verschaffen in de fundamentele vragen rondom de klant heeft Newcom dit jaar het Newcom Intelligence Center opgericht. We publiceren regelmatig uitkomsten van het Newcom Intelligence Center. Voor deze periode hebben we specifiek onderzoek gedaan naar de klantgerichtheid vanuit de optiek van de klant zelf. Hoe breed is het eigenlijk en wat zijn de verschillen per sector. Met behulp van kwalitatief onderzoek (klant arena’s en online focusgroepen).

  • Uit het grote scala aan negatieve voorbeelden die de respondenten opsomden blijkt dat er nog voldoende te verbeteren valt op het gebied van klantgerichtheid.
  • Ook speelt het een grote rol: men wist probleemloos voorbeelden te noemen waarbij men naar een andere aanbieder is overgestapt. Deze resultaten komen overeen met het kwantitatieve onderzoek uitgevoerd door Newcom in mei 2013.
  • Ondanks dat klantgericht voor klanten heel belangrijk is, zien ze slechts een deel van de inspanningen die organisaties leveren.
  • Dit uit zich vooral in zeer positieve of zeer negatieve ervaringen (de top en de onderste punt van de ijsberg)
  • Klanten hebben diverse verwachtingen van klantgerichtheid: dit verschilt niet alleen per sector, maar vooral per klant.

Over Newcom Intelligence Center

Met een actief programma wordt ‘de klant’ binnenste buiten gekeerd. De onderdelen van het programma zijn divers: diverse methodieken (focusgroepen, een online community, kwantitatieve onderzoeken), een expert netwerk, diverse seminars en samenwerking met kennispartners en onderwijsinstellingen. Het Newcom Intelligence Center wordt aangejaagd en gefaciliteerd door Newcom®.

Komende drie maanden gaan we inzoomen op 4 specifieke sectoren: zorg, onderwijs, mobiliteit en energie. Hoe verloopt het keuze proces en waar liggen kansen.

Als u wilt meedenken over de vragen en/of de uitkomsten, dan nodigen we u graag uit. Indien u de vervolg resultaten wilt ontvangen, kunt u eveneens contact met ons opnemen.