Door: drs. Neil van der Veer

De Persgroep Nederland lanceert het Kenniscentrum voor Aandacht. Om haar positionering rondom aandacht hard te maken en om de markt concrete handvatten te geven om met aandacht aan de slag te gaan. Samen met onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy wordt structureel onderzoek gedaan naar aandacht. De onderzoeksresultaten worden gebundeld in het Kenniscentrum voor Aandacht. Uit de eerste resultaten blijkt dat aandacht een ontzettend relevant thema is voor de Nederlandse consument en dat vijf factoren een dominante rol spelen in het geven van aandacht: tijd, belang, moeite, plezier en intentie.     

Relevantie van het thema ‘aandacht’

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat het thema van aandacht leeft onder de Nederlandse consument. 64% geeft aan te verwachten dat oprechte aandacht een steeds belangrijkere bijdrage gaat vormen in de manier waarop we met elkaar communiceren. Daarnaast verwacht 72% dat het voor bedrijven steeds belangrijker wordt om oprechte aandacht te geven aan hun klanten. Op basis van een literatuurstudie in diverse vakgebieden – psychologie, biologie en de sociale wetenschappen – zijn verschillende vormen van aandacht geformuleerd: concentratie, bewustheid, luisteren en interesse. Daarnaast is gebleken dat er vijf factoren dominant zijn voor het geven (en krijgen) van aandacht: tijd, belang, moeite, plezier en intentie. Sommige van deze factoren zijn voor marketeers beïnvloedbaar.

De onderzoeksfases

Het onderzoek wordt verdeeld over drie fases. De eerste fase is nu afgerond, waarin aandacht wordt ontrafeld. In de tweede fase wordt aandacht in relatie gebracht tot marketing en categorieën en in de derde fase wordt op merkniveau gekeken naar aandacht. Van de resultaten uit de eerste fase is een onderzoeksrapport opgesteld. Hierin kunnen marketeers, adverteerders en reclamemakers onder andere lezen over wat aandacht precies is, welke vormen van aandacht er zijn en over de vijf dominante factoren die een rol spelen in het geven van aandacht.

“We vinden het een interessant onderzoekstraject. De term aandacht is vrij abstract, maar leeft wel ontzettend bij consumenten. Zij verwachten en eisen misschien zelfs oprechte aandacht van bedrijven. We hebben ervoor gekozen dit veelomvattende onderwerp in verschillende fases op te pakken. Het fundament staat nu en in de komende periode krijgen marketeers steeds meer handvatten om te experimenteren met aandacht in relatie tot hun merk/organisatie”, aldus Neil van der Veer, directeur Newcom Research & Consultancy.

“Wij zijn huiverig voor onderzoeken die door mediapartijen uitgevoerd worden. Ik noem ze ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’. Het onderwerp aandacht is cruciaal in de besluitvorming van de consument en daarom doen wij hier structureel onafhankelijk onderzoek naar. Op deze manier kunnen wij, samen met onze relaties, beter de vinger leggen op wat er speelt rond de complexe materie van aandacht krijgen van je klant”, Willem-Albert Bol, Manager Marketing Advertising de Persgroep Nederland.

Onderzoeksrapport ‘Aandacht voor aandacht’

Vul het onderstaande formulier in om het Onderzoeksrapport ‘Aandacht voor aandacht’ aan te vragen.

{FormBuilder form=’rapport-aandacht-voor-aandacht’}