Door: drs. Sjoerd Buitinga

Angst, weerstand en acceptatie drijfveren achter informatiebehoefte t.a.v. ziekenhuiszorg

Zorgconsumenten informeren zich gedegen, zijn zich zeer bewust van het ziekenhuisaanbod en de keuzevrijheid die zij hebben. Zij gaan niet over één nacht ijs in hun keuze. Angst, weerstand en acceptatie van klachten zijn de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan een zoektocht (en het bijkomende keuzeproces). Bij een zoektocht naar ziekenhuizen is het dan ook niet verwonderlijk dat de helft van de mensen (Newcom | 2013) ook actief zoekt naar informatie over (met name) A) Kwaliteit en B) Service van een ziekenhuis

Daarbij is het niet opmerkelijk dat hoe complexer de eigen gezondheidsklacht is, hoe intensiever het oriëntatie proces is. Verder zien we dat chronisch zieken een meer gerichtere zoektocht uitvoeren voorafgaand aan hun keuzeproces dan niet chronisch zieken.

In het keuzeproces is alles belangrijk

In de keuze voor een ziekenhuis zijn er tal van factoren die worden af- en meegewogen. Zie hiertoe onderstaande opsomming. Daarbij zien we dat ieder zo zijn eigen proces heeft en andere zaken belangrijk vindt. Voor ziekenhuizen betekent dit dat op alle fronten informatie voorhanden moet zijn. Faciliteer en handel vanuit het begrip dat iedere zoektocht een unieke is.

Trends inzichtelijk

Newcom voert doorlopend onderzoek uit onder zorgconsumenten. Deze kennis ontsluiten we graag met u. Meer weten? Neem contact op met drs. Sjoerd Buitinga, s.buitinga@newcom.nl.